De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet geen aanleiding om onderzoek te doen naar misbruik van een economische machtspositie door Nederlandse supermarkten, aldus de NMa in een brief aan de Minister van Economische Zaken.

Van een economische machtspositie is sprake als een onderneming zich in belangrijke mate onafhankelijk van zijn concurrenten kan opstellen. De huidige prijsconcurrentie toont aan dat supermarktketens zich dergelijk gedrag juist niet kunnen veroorloven. Voor zover supermarktketens een economische machtspositie op hun inkoopmarkt hebben, is misbruik niet aannemelijk, omdat de huidige prijsconcurrentie supermarkten dwingt de inkoopvoordelen door te geven aan de consument, die daarvan profiteert in de vorm van lagere prijzen.

De brief van de NMa maakt onderdeel uit van een onderzoek die Minister Brinkhorst van Economische Zaken en Minister Veerman van Landbouw hebben uitgevoerd naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een verbod op het verkopen onder inkoopprijs. De Tweede Kamer had om dit onderzoek gevraagd omdat zij vreest dat door de supermarktoorlog onder meer kleine supermarkten, boeren en tuinders het onderspit delven. Brinkhorst en Veerman menen dat een dergelijk verbod geen effectief middel is om de positie van deze partijen te verbeteren omdat er geen duidelijk verband is aan te geven tussen een verbod op verkopen beneden inkoopprijs en de positie van kleine of middelgrote supermarkten, boeren en tuinders.

Bron:NMA