Marktwerking levert welvaart op, dat is
het effect van ons werk, aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van
de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa), tijdens de presentatie van de NMa-Agenda voor 2007. 'We
moeten er voor waken dat we de blijvende noodzaak van
mededingingstoezicht niet uit het oog verliezen. Ik hoor geluiden
dat het aantal ambtenaren verminderd moet worden, maar ook de roep
om meer adequaat toezicht. Als we goed toezicht willen, en dat
willen we volgens mij allemaal, moeten we ook beseffen dat we
daarin moeten investeren', aldus Kalbfleisch die deze woorden
richt tot politiek en samenleving.

De NMa-voorzitter waarschuwt voor een
versimpeling van het debat. Bezuinigen op markttoezichthouders
heeft belangrijke effecten die voor een groot deel niet te overzien
zijn. Het brengt risico's met zich voor de opsporing en
sanctionering van bedrijven die de Mededingingswet hebben
overtreden. 'Juist in deze tijd is het belangrijk dat de NMa
zichtbaar en effectief blijft optreden. Markten moeten werken en
blijven werken. Dat vraagt om voortdurende inspanningen van
toezichthouders, het bedrijfsleven, maar ook van de kritische
consument.'De NMa ziet dat de concurrentie die bedrijven aan den
lijve ondervinden, toeneemt, bijvoorbeeld in de bouw, een sector
waarin en waaraan de toezichthouder de afgelopen jaren hard gewerkt
heeft. 'Goed werkende markten zorgen voor een welvarend Nederland.
Dit principe kan niet genoeg worden benadrukt in een tijd dat de
goede effecten van marktwerking wel eens lichtvoetig terzijde
geschoven lijken te worden, benadrukt Kalbfleisch.

In dat licht brengt de NMa komend jaar
opnieuw in kaart wat het effect is van haar optreden. Het in 2006
opgerichte Economische Bureau speelt daarbij een belangrijke rol.
Het totale directe economische effect van de NMa in 2006 bedraagt
ongeveer EUR 800 miljoen. Kalbfleisch benadrukt dat de effecten van
mededingingstoezicht niet alleen kwantitatief economisch zijn:
'Effecten zijn ook juridisch en maatschappelijk van aard: kartels
bijvoorbeeld zijn niet alleen economisch nadelig maar ook juridisch
verboden en maatschappelijk ongewenst. Naast deze 'statische'
effecten gaat van concurrentie ook een prikkel uit naar innovatie,
zowel product- als procesinnovatie. In een markt die competitief
is, kun je meer winnen op je concurrenten als je de kosten omlaag
brengt door het verbeteren van efficiëntie van
bedrijfsprocessen.'

In 2007 evalueert de NMa haar
clementieprogramma om het gebruik ervan verder te stimuleren samen
met het ministerie van Economische Zaken. Ook verwacht de
toezichthouder veel van nieuwe wettelijke instrumenten zoals de
'toezegging' waarbij partijen toezeggen hun gedrag te wijzigen
waardoor verder onderzoek en sanctionering niet nodig is. De NMa
zal er op toezien dat deze partijen hun toezeggingen vervolgens ook
naleven. 'Dit past in de gedachte dat optimale naleving
belangrijker is dan maximale handhaving', aldus Kalbfleisch.

bron:NMa