De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat niet akkoord met het verzoek van Telegraaf Media Groep om het voorschrift op te heffen dat in 2000 door de NMa is verbonden aan de door haar verleende vergunning voor de overname van Dagblad De Limburger.

De NMa stemde destijds in met de overname onder voorwaarde dat er redactionele en commerciële onafhankelijkheid zou blijven bestaan tussen het Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad, dat destijds al deel uitmaakte van het Telegraaf-concern.

Telegraaf Media Groep deed eind vorig jaar het verzoek aan de NMa omdat de vereiste onderlinge onafhankelijkheid van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad volgens Telegraaf Media Groep te kostbaar is. Dit wordt mede veroorzaakt door voortdurende inkrimping van de oplagen van beide dagbladen en die van het Limburgs Dagblad in het bijzonder.

De NMa concludeert dat het momenteel nog steeds redelijk is om van Telegraaf Media Groep te verlangen de onafhankelijkheid van beide dagbladen te waarborgen. Om tot dit oordeel te komen, heeft de NMa onder meer de belangen van de lezers, die gebaat zijn bij een gevarieerd aanbod van krantentitels tegen de juiste prijs/kwaliteitverhouding, afgewogen tegen de bedrijfseconomische belangen van Telegraaf Media Groep, als investeerder en uitgever.

De afwijzing van het verzoek van Telegraaf Media Groep betekent dat zij zich dient te blijven houden aan de voorwaarde waaronder in 2000 de vergunning voor de overname van De Limburger is verleend. De directies van de bladen dienen ieder voor zich verantwoordelijk te blijven voor de redactionele en commerciële onafhankelijkheid van hun eigen blad.

bron:NMA