De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) ziet na bezwaren van de betrokken ondernemingen af van
beboeting van Nozema Services N.V. (inmiddels overgenomen door KPN)
en Broadcast NewCo Two B.V. In 2005 beboette de NMa deze bedrijven
voor in totaal meer dan EUR 1 miljoen, vanwege een afspraak over
wie van hen de opdracht van Holland Media Groep (HMG, later RTL
Nederland) zou kunnen verwerven voor het uitzenden van
FM-programma’s via de ether. Aan HMG was een etherfrequentie
toegewezen in het kader van het zero base project (de veiling door
de overheid van commerciële FM-radiofrequenties in 2003).

De NMa ziet van deze boetes af, omdat
momenteel onvoldoende vast staat dat er door de afspraak tussen
Nozema en Broadcast sprake is geweest van een (merkbare) beperking
van de concurrentie. Deze bevinding sluit aan bij de nadere
ontwikkelingen in de rechtspraak waarbij steeds hogere eisen worden
gesteld aan het onderzoek dat een mededingingsautoriteit moet
verrichten om een mededingingsbeperking aan te tonen. In dat kader
zou nader onderzoek noodzakelijk zijn naar de economische en
juridische context, met name naar de positie van HMG, om de
mededingingsbeperkende aard van de afspraak tussen Broadcast en
Nozema alsnog aan te tonen. Een dergelijk onderzoek acht de NMa
niet opportuun. Het is zeer twijfelachtig of een nader onderzoek na
zo lange tijd nog iets oplevert.

bron:NMa