De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met de
voorgenomen overname van PinkRoccade N.V. door Getronics N.V. De
partijen zijn beiden onder meer actief op het gebied van
IT-dienstverlening.

Na uitgebreid marktonderzoek is de NMa tot de conclusie gekomen dat het
niet aannemelijk is dat door deze overname een economische
machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Het gezamenlijke
marktaandeel van de betrokken partijen op de verschillende markten die
door de NMa zijn onderzocht, maakt dit niet aannemelijk. Daarnaast zijn
er andere grote en kleinere spelers actief op deze markten, waardoor
voldoende concurrentie wordt gewaarborgd. Voor het tot stand brengen
van de concentratie is dan ook geen vergunning vereist.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit