De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) heeft op 20 april 2007 goedkeuring verleend aan de
voorgenomen verkoop door KPN van de hoge zendmasten van KPN aan
Télédiffusion de France (TDF).

Deze verkoop vloeit voort uit het besluit
van de NMa van 6 maart 2006 in zaak 5454/KPN – Nozema
Services. In dit besluit is goedkeuring verleend voor de overname
van Nozema Services aan KPN onder de voorwaarde dat uiterlijk twee
jaar na dit besluit de hoge zendmasten van KPN die worden gebruikt
voor de doorgifte van analoge FM-radio worden verkocht aan een door
de NMa goedgekeurde derde.

bron:NMa