De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft rapport opgemaakt
tegen de Nederlandse Orde van Advocaten. De NMa vermoedt dat de regels
van de Orde die 'no cure no pay' verbieden in strijd zijn met de
Europese en Nederlandse mededingingsregels. 

 
Declareren op basis van 'no cure no pay' betekent dat consumenten een
advocaat kunnen inschakelen waarmee zij afspreken dat zij pas een
honorarium verschuldigd zijn als de advocaat een bepaald resultaat
boekt. Het verbod op   
'no cure no pay' beperkt advocaten in hun vrijheid om zelf hun
declaratiemethode te bepalen. Dit beperkt de concurrentie, aldus de NMa
in het rapport.  
 
De Orde beoogt met het verbod de onafhankelijkheid, integriteit en
partijdigheid van de advocaat te beschermen. De NMa betwijfelt of een
absoluut verbod op resultaatgerelateerde beloningen nodig is om de
doelstellingen van de advocatenorde te borgen. Zij sluit niet uit dat
een aangepaste regeling wà©l voldoet aan de mededingingsregels. Voor in
elk geval letselschadezaken zou 'no cure no pay' volgens de NMa
mogelijk moeten zijn. Dit zou de toegankelijkheid van advocatuur en
rechterlijke macht voor consumenten bevorderen.  
 
De NMa heeft de zaak onderzocht naar aanleiding van een herhaalde
klacht van een letselschade-advocaat. Deze advocaat voelt zich door het
verbod belemmerd in de mogelijkheden om zijn beroep uit te oefenen.
 
 
De NMa maakt rapport op als zij een redelijk vermoeden heeft dat de
Mededingingswet is overtreden. De NMa heeft hierbij kennisgenomen van
de feiten en omstandigheden van het geval en de standpunten, zoals deze
bekend waren. Het concept-rapport is, conform de daarvoor geldende
regels, voorgelegd aan het Europese netwerk van
mededingingsautoriteiten.   
De Orde kan nu reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa definitief
vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of de NMa de Orde
zal verplichten om de regeling te wijzigen.  
 
De NMa heeft kennisgenomen van het besluit van het kabinet om het
voorgenomen experiment van de Orde met 'no cure no pay' bij
letselschade geen doorgang te laten vinden. De consequenties van deze
omstandigheid kunnen aan de orde komen in het vervolg van de procedure
bij de NMa.  

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)