Speelgoedketen Toys 'R' Us en Blokker Holding B.V., eigenaar van speelgoedformules Intertoys, Toys2Play en Bart Smit, hebben maatregelen genomen die de mededinging op de Nederlandse speelgoedmarkt bevorderen. De bedrijven deden dit op aandringen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De maatregelen zorgen ervoor dat de speelgoedketen Toys 'R' Us als volwaardige concurrent van Blokker op de speelgoedmarkt actief kan worden. De NMa heeft besloten het onderzoek naar een mogelijke overtreding van de Mededingingswet te beëindigen.

Onderzoek van de NMa wees uit dat Blokker nauw betrokken was bij haar concurrent Toys 'R' Us. De toezichthouder drong aan op een pakket van maatregelen. Blokker heeft onder meer zijn controlerende stem in Toys 'R' Us opgegeven. Een andere maatregel betreft het opheffen van de Raad van Commissarissen van Toys 'R' Us waarin een vertegenwoordiger van Blokker zitting had.
Blokker is in Nederland de grootste speler op de speelgoeddetailhandelsmarkt. Toys 'R' Us is in Nederland de handelsnaam van Speelhoorn B.V. en maakt geen onderdeel uit van het Amerikaanse Toys 'R' Us Inc. De Europese Commissie verbood in 1997 de overname van de Nederlandse Toys 'R'Us- activiteiten door Blokker, omdat de overname zou leiden tot een versterking van Blokker's machtspositie op de markt voor de gespecialiseerde speelgoeddetailhandel in Nederland. Daarom gaf de Commissie Blokker de opdracht om de Toys 'R' Us-winkels af te stoten aan een onafhankelijke derde partij, waarbij het behoud van een minderheidsbelang bleef toegestaan.
De NMa zal de speelgoeddetailhandelsmarkt, die wordt gekenmerkt door een hoge concentratiegraad, ook in de toekomst nauwlettend blijven volgen.
 
bron:NMA