De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het samengaan
van Amant en Laak & Eemhoven, twee zorginstellingen in de regio
Amersfoort, de concurrentie mogelijk kan worden belemmerd op de
markten voor verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. De
toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen
van deze fusie een vergunning is vereist. De NMa doet dan nader
onderzoek naar de gevolgen van de fusie voor de concurrentie.

Beide partijen bieden in de regio
Amersfoort activiteiten aan op het gebied van thuiszorg,
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Op het gebied van
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg behalen partijen hoge
gezamenlijke marktaandelen. Als gevolg van de fusie zou een
belangrijk alternatief weg kunnen vallen, waardoor patiënten
worden beperkt in hun keuzemogelijkheden. Op het gebied van
thuiszorg ziet de NMa geen problemen voor de concurrentie ontstaan.
Dit gezien het feit dat partijen in de zorgkantoorregio Utrecht na
de fusie geen hoge gezamenlijke marktaandelen behalen.

Na de fusie zouden op de overwegend lokale
markt voor verzorgingshuiszorg slechts kleine spelers overblijven
met relatief lage marktaandelen. Dit geldt eveneens voor wat
betreft de markt voor verpleeghuiszorg. In het vervolgonderzoek zal
de NMa onder andere bekijken in hoeverre cliënten verder
weggelegen verzorgingshuizen en verpleeghuizen als reëel
alternatief zien.

Indien de partijen een vergunning
aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of
de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

bron:NMa