De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste
onderzoek geconcludeerd dat door de overname van Canal+ door
kabelexploitant UPC een economische machtspositie kan ontstaan of
worden versterkt. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom
heeft de NMa beide partijen gemeld dat voor het tot stand brengen van
deze concentratie een vergunning is vereist. De NMa acht nader
onderzoek nodig naar de gevolgen van de voorgenomen overname voor de
markt voor betaaltelevisie en voor de inkoop van rechten van het
topsegment films. UPC biedt televisie, breedband internet en
telefoniediensten aan via haar kabelnetwerk. Canal+ is verreweg de
grootste aanbieder van betaaltelevisie in Nederland.  

 
De NMa heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd, dat de overname
ertoe zou kunnen leiden dat UPC, als beheerder van een relatief
omvangrijk kabelnetwerk en, na de overname, bijna-monopolist op de
markt voor betaaltelevisie, andere (nieuwe) aanbieders van
betaaltelevisie kan belemmeren activiteiten te ontplooien op deze
markt. Het is niet uit te sluiten dat haar, door de overname zeer
versterkte, inkooppositie op het gebied van rechten van het topsegment
films hier aan bij kan dragen. Daarnaast zou UPC prikkels kunnen
krijgen om de programma's van Canal+ mogelijk niet of tegen ongunstige
voorwaarden aan concurrerende infrastructuuraanbieders in het
verzorgingsgebied van UPC (satelliet, ether, xDSL) ter beschikking te
stellen. Beide effecten zouden de concurrentie op de markt voor
betaaltelevisie kunnen belemmeren en de keuzevrijheid van de consument
beperken.   
 
Indien UPC en Canal+ besluiten een vergunning aan te vragen, zal de NMa
een nader onderzoek doen naar onder meer de ontwikkeling van
concurrerende infrastructuren, zoals satelliet, ether, en
xDSL-technologieën, alsook de concurrentiemogelijkheden voor andere
(nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie in Nederland. Indien UPC en
Canal+ tijdens het onderzoek van de NMa in het kader van de
vergunningaanvraag voorstellen zullen doen die de voorziene
mededingingsproblemen mogelijk oplossen, zal de NMa deze voorstellen in
het onderzoek betrekken.   

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa