De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) gaat de voorgenomen overname van Tiscali B.V. door KPN
Telecom B.V. nader onderzoeken. De toezichthouder concludeert na
een eerste onderzoek dat door de overname de concurrentie kan
worden belemmerd op de markten voor breedband-internet. De
toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen
van deze overname een vergunning is vereist. Zodra KPN een
vergunning heeft aangevraagd, doet de NMa nader onderzoek naar de
gevolgen van de overname voor de concurrentie.

Tiscali is actief als internet service
provider (ISP) waarbij zij internetdiensten

aanbiedt aan eindgebruikers (de zogenaamde
retailmarkt). Tiscali beschikt bovendien over een eigen DSL-netwerk
waarop zij diensten aan andere ISPs aanbiedt, de zogenaamde
wholesalemarkt. Op beide breedbandmarkten stijgt het marktaandeel
van KPN met ca. 5% , waardoor het marktaandeel op ca. 50% komt.

Uit het eerste onderzoek komt naar voren
dat wholesale-afnemers van Tiscali na de overname geen reële
uitwijkmogelijkheden lijken over te houden voor de inkoop van hun
diensten. Ook zijn de toetredingsbarrières om een eigen
DSL-netwerk aan te leggen hoog. Bovendien wordt door de overname de
mogelijkheid verminderd voor de resterende DSL-spelers om
gezamenlijk hun slagkracht te vergroten. Hierdoor is het
aannemelijk dat de concurrentiekracht van ISPs wordt verminderd.
Het is vooralsnog niet aannemelijk dat de verschillende
kabelbedrijven en DSL-partijen die overblijven KPN voldoende
tegenwicht kunnen bieden.

Op 8 december jl. heeft de NMa de fusie
tussen Casema, Essent en Multikabel goedgekeurd. Op de markt voor
breedbandinternet hebben deze kabelmaatschappijen een beduidend
kleiner gezamenlijk marktaandeel.

Indien KPN een vergunning aanvraagt, dient
de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de overname wel
of niet wordt toegestaan.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames
boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie
ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan
nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit
van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan
een fusie of overname, of deze verbieden.

bron:NMa