De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) raadpleegt een brede groep betrokkenen over de gedrags- en
beroepsregels van advocaten, onder wie consumenten en zakelijke
afnemers. De NMa vraagt hen of zij vinden dat de gedrags- en
beroepsregels die advocaten hanteren, noodzakelijk en proportioneel
zijn voor het doel dat ze dienen.

De regels die de beroepsorganisatie van
advocaten (NOvA) heeft opgesteld, kunnen de concurrentie tussen
advocaten beïnvloeden. Zo zijn er regels die de advocaat
verbieden bepaalde samenwerkingsverbanden aan te gaan of regels die
het rechtstreeks benaderen van potentiële cliënten
verbieden. De centrale vraag hierbij is of deze regels noodzakelijk
en proportioneel zijn voor de goede uitoefening van het beroep van
advocaat of voor de bescherming van de afnemers van de
dienstverlening van de advocatuur.

De NMa en de NOvA voeren gedurende het
gehele traject overleg over de geïnventariseerde regels en
mogelijke aanpassingen daarvan om de regelgeving zo optimaal
mogelijk te formuleren. De NOvA heeft herhaaldelijk aangegeven haar
eigen regelgeving te willen moderniseren en is hier ook actief mee
bezig. Na de consultatieronde brengt de NMa een eindverslag uit.
Dit zal naar verwachting in de eerste helft van 2007 gebeuren.

De (de)regulering in de vrije beroepen
staat momenteel volop in de belangstelling. Het kabinet schaarde
zich op 13 oktober grotendeels achter de conclusies van de
Commissie Advocatuur in haar rapport getiteld “Een
maatschappelijke Orde”. De vrije beroepen zijn dit jaar een
van de prioriteiten van de NMa. De toezichthouder inventariseert
eveneens de zelfregulering van notarissen, accountants en
architecten op mogelijke mededingingsbeperkende effecten. In deze
deelsectoren hoopt de NMa eind dit jaar resultaten te bereiken.

bron:NMa