De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) past, op voorstel van de Directie Toezicht Energie (DTe), de
compensatieregeling aan. Deze regeling zorgt ervoor dat afnemers
automatisch recht hebben op een vergoeding van de netbeheerder bij
langdurige stroomuitval. In de vernieuwde regeling wordt
onderscheid gemaakt tussen huishoudens en zakelijke
kleinverbruikers bij het vaststellen van een vergoeding. De
vernieuwde compensatieregeling gaat in op 1 april 2007.

Huishoudens

Huishoudens hebben recht op een bedrag van
minimaal EUR 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur geduurd
heeft. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit
bedrag met EUR 20 verhoogd.

Zakelijke kleinverbruikers

Voor zakelijke kleinverbruikers is het
netwerk waar de storing plaatsvindt en de duur van de storing
bepalend voor de hoogte van de vergoeding:

- Indien de stroomstoring plaatsvindt op
het hoogspanningsnet dan heeft de ondernemer na 1 uur stroomuitval
(was 4 uur) recht op EUR 195 (was EUR 35).

- Bij een storing in het
middenspanningsnet heeft de ondernemer na 2 uur (was 4 uur) recht
op de vergoeding.

- Bij een storing in het laagspanningsnet
komt de zakelijke kleinverbruiker na 4 uur (was 4 uur) in
aanmerking voor EUR 195. Na elke vier uur dat de stroomuitval
langer duurt, wordt dit bedrag verhoogd met EUR 100.

De nieuwe compensatieregeling is bedoeld
om netbeheerders een sterkere financiële

prikkel te geven om problemen op het
netwerk snel op te lossen. Het gezamenlijke

compensatiebedrag met de oude regeling
voor de sector bedraagt 3 miljoen euro per jaar. Onder de
aangepaste regeling kan dit oplopen tot 9 miljoen euro. Het is
de

verantwoordelijkheid van de netbeheerder
om de compensatieregeling correct uit te

voeren. DTe is alert op signalen over de
wijze waarop de compensatieregeling wordt

toegepast.

bron:NMa