Energiebedrijf E-part voldoet niet langer
aan de eisen waaraan een energieleverancier dient te voldoen.
Daarom besluit de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de
vergunning voor de levering van elektriciteit, die zij in 2004 aan
E-part verstrekte, in te trekken.

De toezichthouder ontving van klanten van
E-part klachten over structurele onbereikbaarheid van de
energieleverancier. Tevens komt het bedrijf afspraken over adequate
klachten- en geschillenafhandeling niet na en verstuurt zij geen
jaar- of eindafrekeningen aan haar klanten.

Op basis van de signalen en klachten over
E-part, stelde de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa eerder
dit jaar een onderzoek in naar het bedrijf. De ontvangen klachten
en signalen van consumenten stuurde de toezichthouder door naar de
energieleverancier en zij voerde gesprekken met E-part. In deze
gesprekken uitte de NMa haar zorgen en gaf zij aan welke stappen
ondernomen moesten worden om te komen tot een adequate
dienstverlening. E-part is niet in staat gebleken om de gemaakte
afspraken na te komen.

De intrekking van de leveringsvergunning
heeft geen gevolgen voor de stroomvoorziening voor de circa 460
klanten van E-part; deze blijft gegarandeerd. Nadat de NMa een
vergunning intrekt, treedt een voorziening in werking waardoor
klanten automatisch stroom blijven ontvangen. Binnen tien werkdagen
wordt duidelijk of een andere leverancier het klantenbestand van
E-part overneemt. Als dat niet gebeurt, zullen de regionale
netbeheerders op basis van de landelijke verdeelsteutel die TenneT
vaststelt, de klanten van E-part toewijzen aan andere
(nood)leveranciers. Na deze tien dagen kan hij of zij zich, indien
gewenst, altijd met een opzegtermijn van 30 dagen aanmelden bij een
leverancier naar eigen keuze. Deze zal de opzegging bij de
noodleverancier regelen. Alle klanten van E-part worden in dit
bijzondere geval bij wijze van uitzondering via een brief van de
NMa op de hoogte gesteld van de exacte procedure.

bron:NMa