De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat zij de voorgenomen
fusie tussen Stichting AMC de Meren en Stichting JellinekMentrum,
beide geestelijke gezondheidszorginstellingen in de
zorgkantoorregio Amsterdam, nader wil onderzoeken. Het samengaan
van de twee zorginstellingen kan de concurrentie op de markten voor
klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg voor
volwassenen en ouderen mogelijk belemmeren. De toezichthouder heeft
daarom besloten dat voor het tot stand brengen van de fusie een
vergunning is vereist. Indien partijen een vergunningsaanvraag
indienen, zal de NMa diepgaander onderzoek doen naar de gevolgen
van de fusie op de concurrentie. Zij dient dan binnen 13 weken een
beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt
toegestaan.

Beide instellingen bieden geestelijke
gezondheidszorg aan in de zorgkantoorregio Amsterdam. Deze regio
omvat de steden Amsterdam en Diemen. Door de voorgenomen fusie valt
de concurrentiedruk van partijen op elkaar weg. Voor patiënten
blijft na de voorgenomen fusie slechts één andere
aanbieder in de regio over met een vergelijkbaar aanbod aan
geestelijke gezondheidszorg. Tevens zou het marktaandeel van de
gefuseerde zorginstelling hoog zijn. Hierdoor kan een economische
machtspositie ontstaan of worden versterkt.

Het vervolgonderzoek van de NMa zal zich
mede richten op de vraag hoeveel concurrentiedruk er uit gaat van
andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in en buiten de
zorgkantoorregio en of er voor patiënten in deze regio
voldoende keuzemogelijkheden overblijven. Zo zal ook gekeken worden
naar de reisbereidheid van patiënten.

De NMa heeft bij haar onderzoek de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geraadpleegd. Ook de NZa sluit
niet uit dat de voorgenomen fusie nadelige gevolgen kan hebben voor
de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geestelijke
gezondheidszorg.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames
boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie
ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan
nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit
van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan
een fusie of een fusie verbieden.

bron:NMa