De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet na bezwaar af van
beboeting van de schoonmaakbedrijven Gom Schoonhouden B.V., Asito B.V.
en CSU Total Care B.V.  In 2003 beboette de NMa deze bedrijven voor
respectievelijk EUR 4.415.000, EUR 6.993.550 en EUR 3.567.000 vanwege
hun rol bij de totstandkoming van prijsverhogingsadviezen voor
bedrijven in de schoonmaakbranche. De NMa ziet van deze boetes af,
omdat het bewijs voor een eigen, van hun branchevereniging OSB te
onderscheiden, rol van deze ondernemingen bij de totstandkoming van
prijsverhogingsadviezen in de bezwaarprocedure als onvoldoende is
aangemerkt. Dit is gebeurd mede naar aanleiding van argumenten die de
partijen hebben aangevoerd. 

    
De NMa heeft de boete aan de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en
Bedrijfsdiensten (OSB) van EUR 2.000.000 in bezwaar in stand gehouden.
Deze boete is in 2003 opgelegd omdat OSB de Mededingingswet heeft
overtreden door het jaarlijks afgeven van adviezen aan de aangesloten
schoonmaakbedrijven om hun tarieven met een bepaald percentage te
verhogen. Deze  adviezen zijn in ieder geval afgegeven van januari
1998 tot en met medio 2000. Iedere ondernemer dient zelfstandig zijn
tarieven en prijzen vast te stellen.    

Bron: NMA