De NMa ziet ziekenfondsen niet langer als ondernemingen. Daarmee vallen zorgverzekeraars voor hun ziekenfondsactiviteiten voorlopig niet onder het toezicht van de Mededingingswet. Dit is het directe gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in het zogenaamde AOK- of Krankenkassen-arrest. Dit heeft de plaatsvervangend directeur-generaal van de NMa, de heer drs. R.J.P. Jansen, toegelicht tijdens een bijeenkomst over mededinging in de zorgsector.

Hij benadrukte tevens, dat dit alleen geldt voor ziekenfondsen en dus niet voor particuliere zorgverzekeraars. Tevens gaf hij aan dat deze situatie van tijdelijke aard is. Met de inwerkingtreding van het nieuwe zorgstelsel in 2006 functioneren de huidige ziekenfondsen als normale ondernemingen en vallen daarmee dan wel weer onder het toezicht van de Mededingingswet.

Bij mogelijke fusies van zorgverzekeraars in 2005 kan de NMa bij haar beoordeling rekening houden met het toekomstige zorgstelsel. De uitspraak van het Hof van Justitie heeft geen gevolgen voor het toezicht van het College Toezicht Zorgverzekeraars (CTZ) op ziekenfondsen. Dit is onveranderd van toepassing.

bron:NMA