Donderdag zijn bij de rechtbank van Rotterdam de openbare pleidooien gehouden in de rechtszaak die Anton Geesink heeft aangespannen tegen Hans Blankert. Geesink is als IOC-lid qualitate qua bestuurslid van NOC*NSF, maar hij heeft Blankert op persoonlijke titel gedagvaard.  NOC*NSF is in deze zaak weliswaar niet gedaagd, maar is formeel wel partij geworden, omdat het gaat om uitspraken die Blankert heeft gedaan als voorzitter van de nationale sportkoepel (1999-2003). Deze uitingen zijn door Geesink als beledigend ervaren.

NOC*NSF betreurt het zeer dat het zover heeft moeten komen. In samenspraak met Blankert heeft de sportkoepel de afgelopen twee jaar diverse pogingen ondernomen om de zaak via bemiddeling op te lossen. Het is een oude kwestie, die ons inziens geen rechtszaak waard is. Het gaat om uitingen uit 2002 en eerder en wel in een bepaalde context en in reactie op uitspraken van Geesink. Ook zijn zaken uitvergroot en daarmee geëscaleerd. Bovendien werd al een streep gezet onder deze kwestie in juli 2002 toen het 'convenant Rijpstra' werd opgesteld. In het convenant zijn heldere afspraken gemaakt, die de verhouding tussen Geesink en het NOC*NSF-bestuur zouden normaliseren.
 
bron:NOC*NSF