NOC*NSF is blij met de expliciete
erkenning van de maatschappelijke waarde van sport in het nieuwe
regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil met extra geld de sport zelf
actief ondersteunen. Daarmee gaat zij verder dan eerdere
kabinetten. Winst is ook dat het nieuwe kabinet straks de
sportbeoefening op scholen gaat stimuleren. Opvallend is wel dat de
nieuwe coalitie bij veel pijlers in het regeerakkoord de rol van
sport nog niet concreet weet te maken.

"Ze missen wat dat betreft nu nog kansen
voor open doel, “ aldus NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra.
"Bijvoorbeeld in het project ‘van probleemwijk naar
prachtwijk’. Het regeerakkoord spreekt van aanvalsplannen
waarin zeer veel partijen moeten samenwerken, maar de
sport(vereniging) wordt hier niet genoemd!”

Topsport en talentontwikkeling

Ook mist de sportkoepel nog aandacht voor
topsport in Nederland. Bij het thema Onderwijs zet de coalitie
scherp in op talentontwikkeling, maar onduidelijk is of dit ook
geldt voor de sport. Terpstra: "Het ontwikkelen van talent..dat is
nu typisch iets van de sport. Daar moet echt ruimte voor komen.
Helemaal als je het als kabinet belangrijk vindt dat Nederland zich
‘toont’ in de wereld. Daar hoort durven investeren in
topsport zeker bij!”

NOC*NSF is ook een groot voorstander van
het instellen van maatschappelijke stages voor jongeren. De
sportkoepel wil ook sportverenigingen bij deze stages worden
betrokken. Eerder heeft NOC*NSF al aangegeven dat er in Nederland
10.000 stages bij sportverenigingen mogelijk zijn.

Samenspel

NOC*NSF vindt het een goede zet dat de
coalitiepartijen zich nadrukkelijk openstellen voor samenspel met
professionele maatschappelijke organisaties. Sport is een
belangrijke maatschappelijke kracht en de georganiseerde sport in
Nederland staat klaar om mee te praten. Het is vooral een positief
regeerakkoord, waarin ambitie en kansen benutten centraal staan.
Daar kan de sport zich bij thuis gaan voelen.

bron:NOC*NSF