Sportkoepel NOC*NSF is tevreden met de uitkomsten van de nieuwe Miljoenennota van het kabinet. Zowel de troonrede als de beleidsagenda's van de verschillende ministeries bieden voldoende kansen voor verdieping van de rol van sport in onze samenleving.

Het is duidelijk dat op genoemde onderwerpen als individuele ontplooiing, meedoen, innovatie, talentontwikkeling, ruimtelijke vernieuwing en investeringen in de infrastructuur, sport zeker een rol gaat spelen. Ook is NOC*NSF bijzonder tevreden over de vrijwel gehele afschaffing van de beroepssportersregeling in het belastingplan 2007.
 
Deze ingewikkelde fiscale regeling was een doorn in het oog van vele organisatoren van sportevenementen en hield in dat de organisator als incassodienst van de belastingdienst fungeerde. In de nieuwe situatie is deze uitzonderlijke regeling niet meer van toepassing voor binnenlandse sporters en ook niet meer voor buitenlandse sporters die gevestigd zijn in een land waarmee Nederland een verdrag heeft ter voorkoming van dubbele belasting. Dit maakt Nederland bijvoorbeeld weer aantrekkelijker als organisator van grote topsportevenementen.
 
Meer kansen voor sport
Met uitzondering van de beleidsagenda van het ministerie van VWS zelf, wordt zowel in de troonrede als in de beleidsagenda's van de verschillende departementen sport niet letterlijk genoemd. Echter gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en de verschillende contacten die nu lopen zijn er op velerlei gebieden meer kansen voor de georganiseerde sport. Een mooi voorbeeld is het slot van de beleidsagenda van het ministerie van OCW, waarin het ontwikkelen van talenten “het fundament van de samenleving” wordt genoemd. Juist bij dit soort inzichten is de sport gebaat en kan zij ook veel betekenen straks in een nieuwe kabinetsperiode.
 
NOC*NSF is tot slot tevreden over het feit dat de eerder dit jaar verschenen kabinetsnota 'Tijd voor Sport', inclusief de topsportgelden, gewoon wordt doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat voor het komend jaar ca. 100 miljoen euro op de sportbegroting staat.
 
bron:NOC*NSF