De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2004 verder hersteld. Dit blijkt uit cijfers van toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). Er waren eind vorig jaar nog acht fondsen waarvan het vermogen onvoldoende was om hun pensioenverplichtingen volledig te dekken. Eind 2002 en 2003 bedroeg het aantal fondsen dat in onderdekking was respectievelijk 190 en 46, op basis van een vaste rekenrente van 4%.

De fondsen hebben de verbetering te danken aan door hen getroffen maatregelen als aanpassing van het premie- of indexatiebeleid, wijziging van het beleggingsbeleid of aanpassing van de pensioenregeling. Uiteraard hebben de toegenomen beleggingsopbrengsten gedurende 2003 en 2004 ook een belangrijke rol gespeeld.

Door het slechte beursklimaat in 2001 en 2002 was de financiële positie van een groot aantal pensioenfondsen verslechterd. Van de fondsen met een tekort eiste DNB een plan van aanpak, gericht op het herstel van hun financiële positie. In het voorjaar en in november van 2004 zijn de pensioenfondsen met tekorten verzocht om de door hen ingediende herstelplannen te evalueren. De cijfers die DNB nu naar buiten brengt zijn gebaseerd op deze laatste evaluatie die de situatie per ultimo 2004 beschrijft.

bron:DNB