Het midden- en kleinbedrijf creëert de komende vier jaar nog eens 10.000 leerbanen om leerlingen en werkzoekenden aan de slag te helpen. Dat is een van de afspraken die MKB-Nederland, de BVE-Raad (mbo-scholen) en Colo (kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven) in het bijzijn van staatssecretaris Mark Rutte van Onderwijs hebben vastgelegd in een convenant.

De drie partijen willen de banenmotor zo snel mogelijk in de hoogste versnelling brengen. Dit is nodig nu de economie aantrekt en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Het convenant is een vervolg op het MKB-Leerbanenplan dat in april afloopt. De doelstelling om 10.000 werkzoekenden in een leerwerktraject te plaatsen is ruimschoots gehaald.
Het actieplan heeft een looptijd van vier jaar en bevat verder onder meer de volgende speerpunten:
-Werkenden en werkzoekenden worden door middel van maatwerktrajecten geschoold naar hogere diplomaniveaus;
-De kenniscentra garanderen voldoende leerwerkplekken en stages voor leerlingen, werkenden en werkzoekenden;
-Zij-instroom van vakmensen vanuit het bedrijfsleven om een toekomstig lerarentekort in het mbo te voorkomen.
bron:MKB