De politie Amsterdam-Amstelland brengt de
komende jaren meer ‘blauw’ op straat en versterkt de
opsporingseenheden en de ict-sector. Dit zal ten goede komen aan de
veiligheid in de regio. Om een en ander mogelijk te maken zal de
organisatie worden ‘gestroomlijnd’ en moet op een
aantal fronten worden bezuinigd. Het betreft naar schatting enkele
tientallen miljoenen euro’s, verdeeld over de komende vier
jaar.

De overhead van het korps wordt verkleind
en als er bij de ondersteunende diensten functies vacant komen,
zullen die niet opnieuw worden bezet. Dat zijn er tot 2011
vermoedelijk ruim vijftig. De plannen moeten de komende tijd verder
worden ingevuld. De korpsleiding zal de bijgestelde ambitie tijdens
de voorjaarsdriehoek op 8 mei bespreken met de korpsbeheerder en de
Hoofdofficier van Justitie.

bron:Politie Amsterdam-Amstelland