Ziekenhuizen aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk besteden tijdens World Sight Day op 11 oktober uitgebreid aandacht aan het voorkomen van onnodige slechtziend- en blindheid. In Nederland is naar schatting 56% van alle blind- en slechtziendheid te voorkomen of te behandelen en dus vermijdbaar. Samen met haar partners wil Het Oogzorgnetwerk meer bewustzijn creëren over de oorzaken en mogelijkheden om door vroegtijdige opsporing oogaandoeningen te kunnen voorkomen. 85% van alle visuele beperkingen in Nederland komt voor bij mensen van 50 jaar en ouder. Slechtziendheid wordt vooral door ouderen vaak als onvermijdelijk beschouwd, maar veelal kan het gezichtsvermogen al door een eenvoudige behandeling of het aanmeten van een bril al verbeteren.

Initiatieven van Oogzorgnetwerkpartners
Het Flevoziekenhuis, het Antonius Ziekenhuis Sneek, het Westfriesgasthuis, het Deventer Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zetten op World Sight Day een OOGbus in hun regio in. In de OOGbussen wordt door een optometrist een gratis oogtest uitgevoerd bij genodigden of belangstellenden.

Daarnaast organiseren het Westfriesgasthuis, het Antonius Ziekenhuis Sneek, het Flevoziekenhuis, het Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Het Oogziekenhuis Rotterdam een informatiemarkt of bieden zij diverse voorlichtingsmogelijkheden. Samenwerkingspartner Ergra Low geeft op diverse locaties patiënten en bezoekers meer informatie over hulpmiddelen waarmee het dagelijks leven bij slechtziend- en blindheid eenvoudiger gemaakt kan worden en revalidatieinstellingen Koninklijke Visio en Bartimà©us lichten voor over het leren omgaan met slechtziend- en blindheid. Daarnaast zijn op diverse locaties patiëntenverenigingen aanwezig om voorlichting te geven over diverse oogaandoeningen en worden er oogtests uitgevoerd. En tot slot zal Het Oogzorgnetwerk dit jaar een ludieke actie laten plaatsvinden bij enkele van haar partners.

World Sight Day
World Sight Day is een jaarlijks terugkerende dag, georganiseerd door VISION 2020. Tijdens deze dag worden wereldwijd diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te geven aan vermijdbare blind- en slechtziendheid. Vision 2020: The Right to Sight heeft zich tot doel gesteld vermijdbare blindheid en slechtziendheid uit te bannen voor het jaar 2020, omdat iedereen op aarde recht heeft op een goed gezichtsvermogen. VISION 2020 is een wereldwijd initiatief van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Waarom aandacht voor World Sight Day
Naar schatting waren in 2010 ongeveer 320.000 mensen in Nederland slechtziend of blind. Bij 56% van deze mensen zou dit slechte zicht te behandelen zijn of had zelfs voorkomen kunnen worden. Inmiddels is ook aangetoond dat in verhouding meer ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen slecht zien ten opzichte van de rest van de bevolking. De belangrijkste oorzaken van slechtziendheid zijn: cataract (al of niet in combinatie met een andere oogafwijking, 78%), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (38%), glaucoom (5%) en diabetische retinopathie (5%) (de Winter et al., 2004). Ook bleek dat 42% van de slechtzienden geen of een verkeerde bril of een verkeerd optisch hulpmiddel had en 65% behandelbaar was met een staaroperatie of gebaat was bij hulpmiddelen. Uit onderzoek is verder gebleken dat slechtziendheid een belangrijke negatieve invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. Omdat door de vergrijzing in Nederland het aantal ouderen de komende tien jaar verder zal toenemen, zal ook het aantal ouderen met een visuele beperking stijgen tot naar schatting 378.000 in 2020.

Het Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam om de oogheelkundige zorg in Nederland te verbeteren. Het Oogziekenhuis Rotterdam is, net als onder andere de Reinier de Graaf Groep in Delft/Voorburg en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, onderdeel van dit netwerk.
_______________________________________________________________
Voor de redactie
Nadere inlichtingen kunt u ontvangen van Jolanda Verwaal, Adviseur Oogzorgnetwerk, via telefoonnummer 010-4023400. Meer informatie over het Oogzorgnetwerk kunt u vinden op de website: www.oogzorgnetwerk.nl

Voor beeldmateriaal op hoge resolutie en interviews met betrokkenen, kunt u contact opnemen met Maaike van Zuilen, 06 456 32 117, [email protected]