De politie werkt bij sommige onderdelen
vaak te lang, met name bij arrestatieteams en de mobiele eenheid.
Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het naleven
van de Arbeidstijdenwet in 2006. Minister Donner van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeft een rapport hierover naar de Tweede Kamer
gestuurd. Hierin staat dat 24 van de 26 politiekorpsen in Nederland
zich niet altijd aan de wettelijke regels houden. De
Arbeidsinspectie constateerde bij de betrokken korpsen gemiddeld 12
overtredingen. Dit leidde tot 274 waarschuwingen en 27 boetes.

Het onderzoek is niet representatief voor
de hele politie, maar geeft wel een goed beeld van bepaalde
onderdelen. De Arbeidsinspectie heeft hier al eerder naar gekeken,
na invoering van de Arbeidstijdenwet (1996). De politie nam toen
zelf maatregelen, maar bij bijvoorbeeld de recherche en
arrestatieteams bleven knelpunten bestaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft nu
een plan gemaakt om naleven van de wettelijke regels bij alle
korpsen binnen drie jaar op orde te brengen. Ook de minister van
Binnenlandse Zaken heeft hierover afspraken gemaakt met de
korpsbeheerders. Naar de oorzaken van de overtredingen wordt
onderzoek gedaan.

De Arbeidsinspectie pleit in het rapport
voor het verbeteren van de registratiesystemen en het op dezelfde
manier registreren door de verschillende korpsen. Ook zou de
korpsleiding beter op de hoogte moeten zijn van de werking van de
Arbeidstijdenwet. De Arbeidsinspectie bekijkt in 2008/2009 opnieuw
of de korpsen de Arbeidstijdenwet goed naleven.

bron:SZW