Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Humanitas zijn samen op zoek naar
ongeveer twintig nieuwe allochtone leden voor hun regionale besturen in
de regio Zuid-Holland. Hoewel Nederland steeds kleurrijker wordt,  is
de diversiteit nog niet voldoende  terug te vinden in deze besturen.
Met het inkleuren van hun besturen hopen de drie organisaties nog beter
bij de moderne, diverse samenleving te kunnen aansluiten. CIVIQ,
instituut vrijwillige inzet, coà¶rdineert het project  in opdracht van
het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Humanitas. 

 
Vraag en aanbod  
De non-profit organisaties zijn op zoek naar allochtone
bestuurskandidaten die een opleiding of werkervaring hebben op
HBO-niveau en maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Daarnaast wordt van
de toekomstige bestuursleden verwacht dat ervaring hebben met
vrijwilligerswerk en willen groeien in een bestuursfunctie. Voor de
nieuwe leden hebben de drie organisaties een training, die speciaal
voor hen ontwikkeld is. Naast de training, krijgen de nieuwe
bestuursleden ook een mentor toegewezen en worden er
intervisiebijeenkomsten georganiseerd.   
 
Voorlichtingsavond  
Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Humanitas gaan de komende weken
allochtone bestuurders werven door middel van het verspreiden van
folders, het plaatsen van advertenties en het organiseren van
voorlichtingsavonden. Op donderdag 21 april en dinsdag 24 mei zijn alle
geïnteresseerden welkom op de voorlichtingsavond in Den Haag. Na deze
avonden kunnen mensen zich daadwerkelijk opgeven voor een
bestuursfunctie en worden de kandidaten geselecteerd en gematched met
à©à©n van de drie organisaties.  

Bron: NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK