De politie krijgt defibrillators in
noodhulpauto's om mensen te helpen met levensbedreigende
hartritmestoornissen. In heel Nederland rijden drieduizend van deze
auto's. De kosten voor de apparatuur zijn eenmalig circa 5 miljoen
euro. Minister Remkes (BZK) heeft dit bekendgemaakt in de Tweede
Kamer tijdens de behandeling van de BZK-begroting voor 2007.

Noodhulpauto's van de politie worden als
eerste ingeschakeld bij incidenten. Een defibrillator is bedoeld om
met stroomstoten het normale hartritme te herstellen.

Politietaak

Minister Remkes vond altijd dat deze vorm
van hulpverlening geen kerntaak van de politie is. Een ruime
meerderheid in de Tweede Kamer steunt sinds april 2005 het idee om
de noodhulpauto's van hartritmebewakingsapparatuur te voorzien.
Remkes heeft dat nu toegezegd.

Bron:BZK