De situatie in Guinee is ernstig
verslechterd, vertelt vakbondsleider Rabiatou Diallo. 'Je hoort
voortdurend geweerschoten zonder te weten van wie of wat er aan de
hand is. 'Zowel in de hoofdstad als in het binnenland van het
Westafrikaanse land is het onveilig door roofovervallen,
verkrachtingen en plunderingen. Vakbondsleiders mogen elkaar
daardoor momenteel niet ontmoeten. Nu en dan hebben we telefonisch
contact, dat is het enige'. Diallo hoopt dat de autoriteiten rust
en orde zullen herstellen onder druk van buitenlandse
organisaties.

Winkels en bankkantoren worden geplunderd
vertelt Rabiatou telefonisch. Eerder zijn ook de kantoren van de
CNTG, de vakbondsorganisatie van Diallo volledig geruïneerd
door de presidentiële garde. Computers, mobiele telefoons en
andere waardevolle zaken zijn verdwenen en de rest is vernield. Dat
maakt het functioneren van de vakbondsorganisaties haast
onmogelijk.

Angst en onveiligheid

Rabiatou Diallo maakt zich grote zorgen
over de terreur door de presidentiële garde 'de rode
baretten'. Daarnaast circuleren er allerlei groepen rebellen in de
hoofdstad Conakry, die zich schuldig maken aan roofovervallen en
verkrachtingen. 'Er heerst grote angst en verwarring bij de
bevolking. Het parlement en de nieuwe premier zouden moeten
oproepen tot rust en kalmte. Daar heb ik tevergeefs op
aangedrongen.' Voor Rabiatou persoonlijk is de situatie bijzonder
onveilig. De enige bescherming die ze heeft komt uit haar eigen
omgeving.

Noodtoestand en uitgaansverbod

In januari riepen vakbondsorgansaties op
tot een nationale staking uit protest tegen wanbeleid van de
overheid en gierende inflatie. Begin februari zijn er afspraken
gemaakt met president Lansana Conté. Die stemde toen ook in
met de benoeming van een premier met echte bevoegdheden. Vervolgens
koos hij zijn vertrouweling Eugène Camara. Bij recente
ongeregeldheden vielen opnieuw doden. President Conté heeft
nu de noodtoestand afgekondigd. Er geldt een uitgaansverbod tussen
18.00 uur tot 6.00.

Nationale staking

De vakbeweging heeft geen vertrouwen in de
nieuwe premier die te dicht bij president Lansana staat. 'Daarom
gaan we door met de nationale staking, die eerder was opgeschort.
Er wordt algemeen gehoor gegeven aan de stakingsoproep, vertelt
Rabiatou Diallo. Bijna alles is gesloten. Vooral zieken en gewonden
lijden, omdat de noodzakelijke zorg niet bereikbaar is. In de
gezinnen is het gebrek aan levensmiddelen nijpend.

Vakbonden in overleg

Dinsdag 20 februari overlegden de
vakbonden met vertegenwoordigers van het partement en de sociaal
economische raad. We willen bereiken dat er een andere premier
komt. Tot nu toe wil Camara echter niet aftreden en president
Conté wil ook geen ander. Maar tussen de onderhandelingen
door vertelt Rabiatou dat er wel een opening is. Diallo doet een
oproep aan organisaties als de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en
de ILO, de VN arbeidsorganisatie om druk uit te blijven oefenen.
Ook vakbondsorganisaties uit omringende landen zoals de CNT uit
Niger roepen de Guineese president en overheid op rust en
veiligheid te herstellen.

Rabiatou Diallo, gerespecteerd
vakbondsvrouw

Rabiatou Serah Diallo is leider van de
CNTG, de grootste vakcentrale in Guinee. Zij is de eerste vrouw aan
het hoofd van een nationale vakcentrale in Afrika. Diallo is ook
lid van het bestuur van de ILO, de internationale
arbeidsorganisatie van de VN. Een krachtige en bevlogen vrouw, die
zeer gerespecteerd is in haar land en regio. In het kader van de
Wereldvrouwencampagne van CNV Internationaal, kozen CNV leden
Rabiatou Diallo afgelopen jaar tot Wereldvrouw.

bron:CNV