Provincie Noord-Holland zal tijdens de
komende aandeelhouders-vergadering Nuon op maandagmiddag 6 november
het salaris van de directeur ter discussie stellen. De raad van
commissarissen van Nuon heeft een voorgenomen besluit genomen om
het arbeidscontract van de directeur ongewijzigd voort te zetten.
GS van Noord-Holland vinden echter dat de raad hiermee geheel
voorbij gaat aan de maatschappelijke discussie en aan de positie
van de provincie als publieke aandeelhouder.

Deze week heeft een meerderheid van
Provinciale Staten van de provincie Gelderland aangegeven dat de
hoogte van het salaris van de directeur op een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau moet liggen. Daarnaast heeft minister Wijn van
Economische Zaken een brief gestuurd aan de aandeelhouders Nuon en
de raad van commissarissen met daarin een appèl om een
beloningsbeleid vast te stellen dat kan rekenen op draagvlak in de
maatschappij.

Deze factoren zijn voor gedeputeerde Moens
van provincie Noord-Holland aanleiding om het onderwerp ter
discussie te stellen tijdens de komende aandeelhoudersvergadering
van maandag a.s. Overigens heeft het standpunt van Noord-Holland
niets te maken met het functioneren en de persoon van de directeur,
dhr. Van Halderen. GS van Noord-Holland is hierover zeer
tevreden.

bron:Provincie Noord Holland