Op maandag 18 april wordt in Alkmaar het ESF-steunpunt Noord-Holland geopend door Hans Schipper, gedeputeerde Economie, Arbeidsmarkt, Landbouw, Toerisme en Recreatie en Emine Bozkurt, lid van het Europarlement namens de PvdA. Het ESF-steunpunt gaat gemeenten en andere instellingen die een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen aanvragen, stimuleren en ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie. Doel is om eind 2007 à¢?¬ 50 miljoen aan ESF-middelen te genereren.

Nederland is de afgelopen jaren circa à¢?¬ 150 miljoen misgelopen aan Europese subsidies, zogenaamde ESF-middelen. Deze Europese subsidie wordt verstrekt aan projecten die zich richten op een blijvende inzetbaarheid van de beroepsbevolking, een ´leven lang leren' en de aanpak van de werkloosheid. Gemeenten en instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie uit de pot van het ESF lopen regelmatig tegen administratieve ellende aan. "Het enthousiasme van wethouders wordt getemperd door de bureaucratische rompslomp die het aanvragen van subsidie met zich meebrengt", aldus gedeputeerde Schipper. "Het steunpunt maakt de aanvragers wegwijs in het woud van regelgeving."

Onlangs heeft de provincie Noord-Holland de Agenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2004-2007 vastgesteld. De provincie wil met deze agenda vooral voorkomen dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar voortijdig de school verlaten en ervoor zorgen dat zij toetreden op de arbeidsmarkt. ESF-subsidies zouden daarvoor goed kunnen worden gebruikt. Omdat de provincie niet zelf subsidie kan aanvragen, wil de provincie stimuleren dat gemeenten, Regionale Opleidingscentra (ROC's) en Opleiding- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) van het bedrijfsleven en vakbonden dat gaan doen. Daarom is het ESF-steunpunt in het leven geroepen.

Bij het steunpunt kunnen geïnteresseerde gemeenten en andere instellingen individueel advies krijgen. Dit advies is gebaseerd op een inhoudelijke scan waarmee op eenvoudige wijze bepaald kan worden of een instelling mogelijke projecten heeft die voor ESF-subsidie in aanmerking komen en een analyse van de administratieve organisatie om te kijken of die in staat is aan de ESF-eisen te voldoen. Ook kan het steunpunt aangeven hoe men projecten inhoudelijk zo kan
(her-)formuleren dat die in aanmerking komen voor subsidie. Om de aanvragers een stuk op weg te helpen is er een website ingericht:
www.esf-steunpunt.nl . De uitvoering van het steunpunt is in handen van Haute Finance en Raadgevend Bureau Het Grote Oost.

bron:Provincie Noord Holland