PvdA-statenlid Bert Bruijn (56) neemt maandag 4 april afscheid als
statenlid voor de PvdA. Hij is dan tien jaar statenlid geweest, sinds
april 1995. Daarvoor was hij twintig jaar actief in de Haarlemse
gemeentepolitiek. Na meer dan dertig jaar actieve politiek zal hij
verhuizen naar Bourgondië in Frankrijk.

In 1972 werd Bert Bruijn politiek actief in Haarlem. Daarvoor was
hij vanaf 1968 al actief geweest in Alkmaar en in de studentenbeweging
in Amsterdam waar hij politicologie studeerde. Ook was hij landelijk
toen nauw betrokken bij de FJG, de voorganger van de Jonge Socialisten.
Van 1974 tot 1994 zat hij in de Gemeenteraad van Haarlem. In die
periode was hij o.a. vice-fractievoorzitter en enkele jaren
fractievoorzitter. Ook was hij tussen 1986 en 1990 wethouder van
volkshuisvesting, nutsbedrijven, personeel, automatisering en
organisatie. Tussen 1981 en 1986 was hij 'regio wethouder' woningbouw
en planologie voor het Gewest Zuid Kennemerland. In Provinciale Staten
heeft hij zich onder meer bezig gehouden met cultuur en ruimtelijke
ordening en was hij voorzitter van achtereenvolgens de Statencommissies
Wegen, Verkeer en Vervoer en Sociale Infrastructuur. Naast zijn functie
in de politiek werkte Bruijn onder meer als leraar geschiedenis en
maatschappijleer, als opbouwwerker in Castricum en heeft hij al jaren
een klein advies- en expertisebureau op het gebied van klassieke
monumentale schepen.

 

Hoewel Bruijn na bijna 40 jaar
afscheid
neemt van de actieve politiek zal hij zich niet helemaal terugtrekken.
Bruijn: "De komende jaren zal ik vanuit Frankrijk en mijn pied a terre
in Haarlem betrokken blijven bij de lokale en provinciale politiek. Ik
wil en kan niet anders. Gelukkig denkt de partij daar ook zo over en
heeft mij gevraagd een aantal losse klussen te blijven doen in de
toekomst, zoals discussies over de nieuwe richting van participatie van
mensen bij de inrichting van hun wijk en deelnemen aan de selectie van
nieuwe volksvertegenwoordigers op lokaal niveau. Verder zal ik naar
alle waarschijnlijkheid EU-waarnemer worden bij allerlei verkiezingen
in en buiten Europa en advieswerk blijven doen voor de Stedenband
Haarlem - Mutare (Zimbabwe)".

Bert Bruijn neemt
tijdens de
Statenvergadering van maandag 4 april 2005 afscheid als Statenlid. Bert
wordt opgevolgd door Elly van Ham. Bruijn: "Leuk is dat zij een
oud-leerling van mij is. Dat is dan de tweede, want ook PvdA Statenlid
Gaatse de Vries was ooit leerling van mij". De statenfractie en de PvdA
afdeling Haarlem zullen in juni gezamenlijk tijdens een openbare
discussie over politiek en media afscheid nemen van Bert Bruijn.

bron: PvdA Noord Holland