Kwaliteit en een vrije keus uit zorgaanbieders. Dat zijn de uitgangspunten waarmee negenentwintig gemeenten in Noord-Holland Noord aanbieders van hulp in het huishouden gaan werven. De gemeenten starten met deze aanbesteding van hulp in het huishouden vanwege de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder en de regio’s Kop van Noord-Holland en West-Friesland gaan samenwerken bij de aanbesteding van hulp in het huishouden. Deze maand starten ze met eerste fase van de aanbestedingsprocedure. Voor 1 januari 2007, de voorgenomen invoerdatum van de WMO, moet alles rond zijn.
Zelf aanbieders selecteren
Omdat onderzoek uitwijst dat de cliënten van de huidige zorgaanbieders in de regio tevreden zijn over de kwaliteit van de geleverde diensten, hebben de gemeenten ervoor gekozen een niet-openbare aanbestedingsprocedure te gaan voeren. Dit betekent dat de gemeenten vooraf zelf de aanbieders selecteren die zich als deelnemer aan de aanbesteding mogen opgeven. De gemeenten kunnen er daardoor voor zorgen dat de huidige zorgaanbieders deel kunnen nemen aan de aanbesteding. Op die manier kunnen de inwoners van Noord-Holland Noord ervoor kiezen ook na 1 januari 2007 diensten af te blijven nemen bij hun vertrouwde zorgaanbieder. De gemeenten hebben met elkaar afgesproken, dat iedere inwoner minimaal moet kunnen kiezen uit drie zorgaanbieders.

Minimaal drie
Het belangrijkste criterium voor de werving is de kwaliteit van de geleverde diensten. Om de zorg betaalbaar te houden, wordt er wel een maximumprijs voor alle diensten vastgesteld. De aanbieders krijgen eerst een contract voor twee jaar. Na negen en na eenentwintig maanden evalueren de gemeenten de aangeboden diensten. Is men tevreden, dan kan het contract nog twee keer met een jaar worden verlengd. Verder vinden de gemeenten het belangrijk dat de aanbieders ‘integrale zorg’ gaan aanbieden, met andere woorden een aanbieder moet een breed aanbod aan diensten kunnen leveren – van schoonmaken tot medische verzorging. De zorgaanbieders moeten daarnaast onder andere ondersteuning kunnen bieden aan mantelzorgers en vrijwilligerswerk faciliteren.

Hulp
Iemand krijgt ‘hulp in het huishouden’ als hij of zij zelf niet goed meer in staat is (bepaalde delen van) het huishouden te doen. Hulp in het huishouden maakt samen met allerlei andere vormen van zorg en ondersteuning deel uit van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet bepaalt dat de gemeente voortaan verantwoordelijk is voor het regelen van die zorg en ondersteuning.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular