In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26
mei wordt er weer Luilak ‘gevierd’. Het is van oudsher
een kwajongensfeest waarbij de jeugd vroeg uit bed gaat om
langslapers wakker te maken. Maar jongeren plegen tegenwoordig ook
ernstige vormen van baldadigheid of vernieling. De politie wil met
name ou-ders wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want wanneer
ouders door de politie worden aangesproken op de vernielzucht van
hun kinderen reageren ze soms verbaasd met de mededeling: ‘Ja
maar het is toch luilak?’.

De politie werkt op een aantal locaties in
de regio samen met haar partners om vernielingen tijdens deze nacht
te voorkomen en te bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om
winkeliersverenigingen, bewakingsbedrijven in opdracht van de
gemeente en jongerenwerkers. De Luilakviering is geen vrijbrief
voor het plegen van vernielingen. Sommige ouders verlenen hun
kinderen toestemming om er aan mee te doen. Ze zijn soms verbaasd
wanneer de politie hen meldt dat hun kind is opgepakt wegens het
plegen van vernielingen.

Het smeren met zeep, zoals de kleinste
deelnemers ‘onschuldig’ doen, is al een overtreding
(baldadigheid). Smeren of gooien van boter of eieren op gevels is
een misdrijf (vernieling) aangezien er voor het reinigen soms
professionele apparatuur nodig is. Dat levert vaak honderden
euro’s schade op.

Veel vernielingen gepleegd

Op verschillende plaatsen in de regio
Noord-Holland Noord zijn er vorig jaar wederom vernielingen
gepleegd en brandjes gesticht. Ook werden ramen en deuren van
woningen en auto’s beklad met allerlei materialen. De
samenleving pikt dit soort vormen van ‘vermaak’ niet
meer. Bewoners proberen hun eigendommen te beschermen en hebben
veel last van de baldadigheid van sommige jeugdigen. Mensen die
geconfronteerd worden met vernielzuchtige jeugd worden verzocht de
politie te bellen op het nummer 0900 – 8844. De politie zet
extra agenten in om te surveilleren in gebieden waar dat nodig
blijkt te zijn.

De politie treedt waar mogelijk op maar
zij doet ook een beroep op ouders en verzorgers om hun kinderen te
begeleiden en zeker niet alleen met materialen de straat op te
laten gaan. Organiseer bijvoorbeeld een gezamenlijke fietstocht
’s ochtends vroeg waarbij blikjes achter de fietsen worden
gebonden. Nodig vriendjes van de kinderen uit om allemaal vroeg op
te staan en een feestje te vieren. Ga samen dauwtrappen en koppel
er een spelochtend aan vast. Op die manier kan de luilakviering
voor iedereen weer het feest worden zoals het oorspronkelijk
bedoeld was: langslapers wakker maken!

bron:Politie Noord Holland Noord