"Een sterke brandlucht vermengd met de penetrante geur van hennepplanten. Een uitgebrande zolderverdieping en veel rook- en waterschade bij de aangrenzende panden." Brand als gevolg van hennepteelt in woningen komt regelmatig voor in de regio Noord-Holland Noord. In een woning aan de Louis Couperusstraat in Alkmaar brak onlangs brand uit op een zolder waar hennep werd geteeld.

Oorzaak is meestal kortsluiting doordat illegaal stroom wordt afgetapt. De wirwar van elektriciteitskabels en transformatoren levert levensgevaarlijke situaties op. Niet alleen voor de veroorzakers, maar ook voor buren en hulpverlenende instanties! Daarnaast zijn er grote financiële risico’s verbonden aan deze praktijken en worden soms gevaarlijke stoffen zoals zoutzuur gebruikt bij de hennepteelt. Redenen genoeg voor de politie om deze vorm van criminaliteit hard aan te pakken en mensen te waarschuwen voor de risico’s van het telen van hennep.

Fikse straffen
Jaarlijks worden er tientallen hennepplantages in de gehele regio ontmanteld. Vele verdachten zijn reeds aangehouden en kregen fikse straffen. Want de stroom wordt door het energiebedrijf afgesloten en de gebruikte stroom moet alsnog volledig worden terugbetaald. Huurders worden vaak hun woning uitgezet en er volgt een proces-verbaal wegens ‘ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel’. Dit houdt in dat wordt berekend hoeveel winst de verdachte heeft gemaakt met de kwekerij. Dit bedrag wordt teruggevorderd en kan tienduizenden euro’s bedragen. Een grote domper als men denkt even ‘makkelijk’ geld te verdienen…

Doelwit
Juist de mensen die moeilijk rond kunnen komen, zijn het doelwit van criminelen. Hen worden gouden bergen beloofd. Maar als de politie de kwekerij oprolt en er grote boetes de consequentie zijn, dan zijn de ‘grote jongens’ met de noorderzon verdwenen en draait de uitvoerder op voor de straffen. Want de bewoner, huurder of eigenaar van een pand is altijd verantwoordelijk voor wat daar gebeurt! Vaak blijkt dat mensen bang zijn en bedreigd worden. Ze durven de namen van de aanstichters van het kwaad niet te geven. Dit betekent dat zij zelf voor alles opdraaien. De soms tienduizenden euro’s boete, de verantwoordelijkheid voor alle schade en de straf komen voor rekening van de persoon die meestal al niet veel te besteden had.

Gevaar
Voor het kweken van hennep zijn grote hoeveelheden stroom en water nodig. Dit leidt geregeld tot waterschade bij buren. Stroom wordt meestal illegaal afgetapt via de elektriciteitsmeter. De normale beveiliging via stoppen die doorslaan bij kortsluiting, geldt dan niet meer. Dit levert levensgevaarlijke situaties op want er blijft elektriciteit op de bedrading en apparatuur staan, ook als er brand uitbreekt. Een brandweerman die de brand wil blussen, riskeert zo zijn leven. En dan is er nog het gevaar dat de brand overslaat naar buurpanden… De afgelopen drie jaar zijn er alleen al in deze regio meerdere branden geweest in hennepkwekerijen in woningen. Bij een woning aan het Ritsevoort, de Hobbemalaan, de Comeniusstraat, de Asterstraat en de Amelandstraat in Alkmaar zijn de afgelopen jaren branden geweest. En eind januari was het raak in de Louis Couperusstraat. Vorig jaar brak er brand uit op de zolder van een rijtjeswoning in aan de Akkerwinde in Zwaag en er was hevige waterschade als gevolg van een kwekerij bij een woning aan de Tureluurshof in Enkhuizen. In Hoorn en Grootebroek zijn de afgelopen jaren ook loodsen uitgebrand, veroorzaakt door de risico’s van hennepteelt. En in de Rijnstraat in Den Helder was er brand in een kelderbox waar hennep werd gekweekt. Ook in Egmond aan Zee is brand uitgebroken omdat er hennep in de woning werd gekweekt. Op het industrieterrein in Schagen werd een kwekerij opgerold in een pand waar kortsluiting was ontstaan. En ook bij ontmantelde kwekerijen in de Wieringermeer ontstonden gevaarlijke situaties. En dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Gevaarlijke stoffen en legionella
Omdat er veel water wordt gebruikt in een zeer warme omgeving is een plantage bovendien een mooie broedplek voor de legionella bacterie. En soms worden aan de voedingsstoffen voor de hennepplanten bijtende stoffen toegevoegd zoals zoutzuur.
Bestrijden en voorkomen
De politie besteedt veel aandacht aan het oprollen van deze kwekerijen vanwege die hoge veiligheidsrisico’s. Daarnaast is het simpelweg verboden hennep te kweken. Bij de politie zijn er agenten die zich specifiek bezig houden met het bestrijden van drugscriminaliteit. Veel belangrijker nog is voorkomen dat mensen zich met deze praktijken bezig gaan houden. Voor de eigen veiligheid en die van anderen! De politie in Noord Holland Noord gaat de waarschuwing huis aan huis in de regio verspreiden.
bron:Politie Noord Holland Noord