Noord Holland Noord is uitgegroeid tot het centrum van de Nederlandse
bollenteelt. Elk jaar zijn er daarvoor het zomerseizoen een groot
aantal seizoenarbeiders nodig. Het koppen van de bloembollen, het
rooien en het verwerken van de bollen zijn eind augustus klaar. Vroeger
konden de bollentelers het af met middelbare scholieren en huisvrouwen
maar de laatste jaren werden met name Poolse gastarbeiders
ingeschakeld. Dit jaar start er een proef met de inschakeling van
werklozen.

De komende maanden start in
Noord-Holland Noord een proefproject om uitkeringsgerechtigden in te
zetten voor seizoenswerk in de agrarische sector. Een
detacheringbedrijf fungeert daarbij als "tussenwerkgever". Werkgevers
in de land- en tuinbouw krijgen zo tegen concurrerende voorwaarden de
beschikking over arbeidskrachten zonder dat het hen met extra
administratieve rompslomp opzadelt. De werkzoekenden doen vaste
werkervaring op en vergroten, in combinatie met scholing, hun kansen op
een baan. Gemeenten kunnen besparen op hun uitkeringsuitgaven. Het
project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale
Zaken. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord
(RPA NHN) is hierbij als intermediair betrokken.

 

Aanleiding
van deze aanpak is een onderzoek dat de Raad voor Werk en Inkomen eind
2004 heeft gepresenteerd over de inzet van werkzoekenden voor de
seizoensarbeid in de agrarische sector. Een belangrijke aanbeveling van
de RWI is om de inzet van uitkeringsgerechtigden op dit terrein te
vergroten. De verwachting is dat hierdoor minder buitenlandse
arbeidskrachten worden aangenomen door werkgevers en illegale arbeid
wordt teruggedrongen.

 

Cor
van Vliet, PvdA wethouder in Alkmaar en voorzitter van RPA NHN,"
Dit is nou typisch een voorbeeld van vele handen maken licht werk. Aan
de slag dus zou ik zo zeggen." Vele mensen en partijen kunnen van een
dergelijke aanpak profiteren. De constructie neemt bijvoorbeeld veel
belemmeringen weg die het inzetten van uitkeringsgerechtigden tot nu
toe in de weg stonden. Voor werkgevers in de land- en tuinbouw zijn aan
deze aanpak geen extra kosten verbonden. Er worden bovendien
koppelingen gelegd met het bestaande Project Seizoensarbeid, waar het
LTO en CWI bij betrokken zijn.