Een aantal organisaties, politici en partikulieren uit Noord
Kennemerland heeft zich verenigd in een coordinatiegroep om alle akties
voor de slachtoffers van de Tsunami te coordineren. De groep heeft nu
besloten zich met name te gaan richten op de slachtoffers in Somalie
omdat die een vergeten groep dreigen te worden.

Eind december 2004 is niet alleen Azië getroffen door de Tsunami, ook
Oost-Afrika waaronder vooral Somalië is zwaar getroffen. Er vielen rond
driehonderd doden en rond vijftigduizend mensen zijn op verschillende
manieren slachtoffer geworden. Meer dan duizend huizen zijn verwoest,
er is een tekort aan schoon drinkwater en meer dan tweeduizend
vissersboten zijn vernield waardoor mensen geen bron van inkomsten meer
hebben. De coà¶rdinatiegroep Noord-Kennemerland helpt het getroffen
Somalië, zij is namelijk van mening dat dit gebied dreigt vergeten te
worden. De aandacht van de hulporganisaties en overheden gaat bijna
geheel naar Azië.
Vanaf begin januari heeft de coà¶rdinatiegroep
niet stil gezeten, zij heeft diverse bijeenkomsten gehad en contacten
gelegd met Somalische sleutelfiguren, zelforganisaties en
hulporganisaties in Nederland. Via zelforganisaties van Somaliërs in
Nederland is de coà¶rdinatiegroep er in geslaagd in contact te komen met
organisaties in Somalië. Samen met deze organisaties is zij momenteel
bezig te inventariseren waar de precieze behoeftes en mogelijkheden
liggen voor structurele hulp, ofwel wederopbouw. Door de nauwe
contacten die de coà¶rdinatiegroep heeft met onder andere
zelforganisatie NedSom en hulporganisatie NOVIB, is zij van mening
zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er werkelijk speelt in het
getroffen Somalië.
 
De coà¶rdinatiegroep is in
samenwerking met NedSom en NOVIB bezig een concreet projectplan te
schrijven. Het eerste globale plan is om de vrouwen te helpen die door
de tsunami hun man, die tijdens de Tsunami als visser op zee waren,
hebben verloren. Veel van deze vrouwen staan er nu helemaal alleen voor
en hebben amper de mogelijkheid om zichzelf en hun kinderen te kunnen
onderhouden. Het is de bedoeling dat deze vrouwen, o.a. door financiële
steun, op lange termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een vakschool, vrouwen leren
een vak en door het beoefenen hiervan kunnen zij met de opbrengst
 zichzelf en hun kinderen onderhouden en met een deel van het geld
de vakschool draaiende houden.
 
Inmiddels heeft de
coà¶rdinatiegroep al financiële toezeggingen gekregen van zowel
bedrijven als particulieren waaronder de gemeente Heiloo, de gemeente
Bergen en de woningcorporatie Stichting Woonwaard Alkmaar. De
medewerkers van zalencentrum Open Huis en theater de Beun te Heiloo
hebben de opbrengst van hun fooi van een week geschonken aan deze actie.
 
De
coà¶rdinatiegroep bestaat uit Bahattin Karahan, Carla de Zwart, PvdA
wethouder Cor van Vliet uit Alkmaar, COS Noord-Holland (Esther Anker),
Hans Erkamp, Hasan Giire, Pierre Sponselee, direkteur Woningcorporatie
Woonwaard Noord Kennemerland, Riet van Hengelen,Groenlinks
raadslid Ràƒ‘ž±za Diktaàƒ…? uit Alkmaar, Roelof Bos, en Sà¼leyman
Hayat.             
                       
           

Rekeningnummer: 1018.60.609 t.n.v. N-kennermerland helpt

Bron: Ingezonden bericht