Op 1 mei 2005 treedt een nieuw woonruimteverdelingssysteem in de regio
Noord-Kennemerland in werking.  Acht gemeenteraden hebben
ingestemd met het voorstel dat is opgesteld door de
woningcorporaties,  de Woonconsumenten en de gemeenten in
Noord-Kennemerland.

De herziening van het huidige woonruimteverdelingssysteem moet het
huidige systeem inzichtelijker te maken. Daarnaast speelt het in op het
signaal van veel woningzoekenden dat ze de volgorde van
woningtoewijzing niet rechtvaardig vinden. Ad Godijn, van de
Onafhankelijke Partij Alkmaar, portefeuillehouder wonen voor de regio
en wethouder wonen voor Alkmaar, geeft aan dat dit een belangrijke
basis was voor het onderzoek naar een nieuw systeem: ´We hebben het
signaal van onze inwoners serieus opgepakt. Het resultaat is een
systeem met minder regels, dat beter inspeelt op de wensen van
woningzoekenden.'
 
Het nieuwe
woonruimteverdelingssysteem heeft de volgende uitgangspunten:
Starters
zijn gelijk aan doorstromers. Woningzoekenden kunnen via de Woningkrant
reageren op woningen. De woningen worden toegewezen op basis van
inschrijftijd (inschrijfkosten à¢?¬ 20,-). Wanneer meerdere mensen op
dezelfde woning reageren, krijgt degene die het langst staat
ingeschreven de woning. De inschrijving als woningzoekende die enkele
jaren geleden werd afgeschaft wordt daarmee weer ingevoerd.
Het
nieuwe woonruimteverdelingssysteem kent à©à©n inkomensgrens: Mensen met
een bruto jaarinkomen van meer dan à¢?¬ 36.000,- mogen alleen reageren op
woningen met een huur hoger dan à¢?¬ 466,- (prijspeil 1 juli
2004).
Met een lager inkomen komt men in principe in aanmerking voor alle
woningen, waarbij de Huursubsidiewet bepaalt of er aanspraak gemaakt
kan worden op huursubsidie.

De huidige 23-, 30- en
55+ labels
komen te vervallen. Er is wel de afspraak gemaakt dat woningen met een
huurprijs onder de à¢?¬ 325,- vooral worden toegewezen aan jongeren onder
de 23 jaar. Het 55+ label is vervallen, omdat zorg niet afhankelijk is
van leeftijd. Woningen waar zorg wordt geleverd, staan voortaan als
zorgwoning te boek en worden met voorrang toegewezen aan mensen met een
zorgindicatie. Voormalige 55+ woningen waar geen zorg aan gekoppeld is,
komen met de vermelding dat ze bijzonder geschikt zijn voor ouderen in
de Woningkrant te staan.
De koppeling tussen de grootte van
een
huishouden en het aantal kamers van de woning waar dat huishouden op
mag reageren wordt losgelaten. Woningzoekenden mogen voortaan zelf
bepalen of de grootte van een woning voor hen geschikt is. Een
uitzondering geldt voor grote woningen en voor eenpersoonshuishoudens:
bij à©cht grote woningen (woningen met voldoende vierkante meters en
meer dan vier kamers) gaat het grootste huishouden voor en
eenpersoonshuishoudens mogen niet reageren op eengezinswoningen met
vier kamers of meer.
 

Er is een
overgangsregeling voor woningzoekenden die in het huidige systeem al
rechten hebben opgebouwd. Alle mensen die aangemerkt kunnen worden als
doorstromer (iemand die een zelfstandige huur- of koopwoning
achterlaat) en alle geregistreerde starters krijgen een bonus op hun
inschrijftijd. Starters die op 1 mei 2005 22 of 29 jaar zijn, krijgen
nog een extra bonus. Alle geregistreerde woningzoekenden worden via een
brief op de hoogte gesteld van de overgangsregeling. Woningzoekenden
hebben tot 1 november 2005 de tijd om gebruik te maken van deze
overgangsregeling. Om een grote toeloop op 1 mei te voorkomen, kunnen
mensen die nog niet geregistreerd staan zich aanmelden via www.svnk.nl, zodat ze automatisch worden meegenomen bij de
omzetting van het oude naar het nieuwe systeem.

Bron: Ingezonden bericht