Voor de ontwikkeling van de noordelijke glastuinbouw stellen
Groningen, Fryslà¢n en Drenthe voor de komende drie jaar ieder 27.000
euro beschikbaar. Het geld gaat naar de Stichting Acquisitie
Glastuinbouw Noord-Nederland (SAGNN), waarin de noordelijke
tuinbouwgebieden zijn vertegenwoordigd en is bedoeld voor de uitvoering
van het beleidsplan "Groeien in glas". Met de uitvoering van dit plan
met een looptijd van drie jaar wordt de onderlinge samenwerking tussen
de noordelijke glastuinbouwgebieden versterkt en gestructureerd
voortgezet.

In de SAGNN werken de glastuinbouwgebieden van Emmen in Drenthe, het
Friese Berlikum en Hoogezand-Sappemeer en Eemsmond in Groningen samen.
De stichting probeert door voorlichting en promotie tuinders te
interesseren voor vestiging in à©à©n van deze gebieden. Zij stimuleert
daartoe nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de glastuinbouw, voert
besprekingen met eventuele financiers en onderhoudt contacten met onder
meer de rijksoverheid. De veiling Flora Holland in Eelde voert het
secretariaat van de stichting.

Met de toekenning van de
subsidie aan de SAGNN dragen de drie noordelijke provincies voor
ongeveer 30 procent bij aan de totale kosten van de uitvoering van het
beleidsplan. De stichting ontvangt verder geld van het ministerie van
LNV en de glastuinbouwgebieden zelf.
bron: Provincie Drenthe