Deze week is het Noorse walvisjachtseizoen begonnen. De Noren willen 800 dwergvinvissen gaan vangen; 130 mà©à©r dan vorig jaar. Het huidige quotum is het hoogste sinds de Noren in 1993 weer op walvissen zijn gaan jagen. Whalewatch, een coalitie van meer dan 140 internationale dierenbeschermingsorganisaties, heeft de Noorse walvisjacht scherp veroordeeld. Door het vangstquotum zo sterk te verhogen, tart Noorwegen voor de zoveelste keer de publieke opinie en neemt het een loopje met het bestaande internationale verbod op de commerciële walvisjacht, aldus Whalewatch. Sinds dat verbod in 1986 van kracht werd, zijn wereldwijd al meer dan 25.000 walvissen gedood. Whalewatch is tegen elke vorm van commerciële en wetenschappelijke walvisjacht vanwege de wreedheid die er onlosmakelijk mee is verbonden. 

Aan boord van de Noorse schepen zullen voor het eerst geen overheidsinspecteurs aanwezig zijn om te controleren of het doden zo humaan mogelijk gebeurt. De inspecteurs zijn vervangen door een zogeheten 'blauwe doos', een geautomatiseerd systeem voor het verzamelen van gegevens. Whalewatch verwacht dat dit systeem niet goed in staat zal zijn te beoordelen of het doden humaan gebeurt. 
 
De start van het Noorse walvisjachtseizoen valt samen met de terugkeer van de Japanse walvisvloot uit een walvisreservaat in de Antarctische Oceaan, waar de Japanners zo'n 440 dwergvinvissen hebben gedood voor 'onderzoek'. In de kustwateren van Japan vaart momenteel nog een andere 'wetenschappelijke' walvisvloot. Daar wordt niet alleen gejaagd op dwergvinvissen maar ook op Bryde-walvissen, Noordse vinvissen en potvissen. Japan heeft aangekondigd de walvisvangst voor wetenschappelijk onderzoek de komende jaren te willen verdubbelen. Dat walvisvlees wordt uiteindelijk overigens gewoon opgegeten. 
 
In juni zal de Internationale Walvisvaart Commissie bijeenkomen in Ulsan, Korea, voor haar jaarlijkse vergadering. Voor het eerst sinds het verbod op de commerciële walvisjacht van kracht werd, dreigen de voorstanders van hervatting van de jacht daar een meerderheid te krijgen. Whalewatch ijvert voor behoud van het vangstverbod en is tegen ieder compromisvoorstel dat kan leiden tot hervatting van de commerciële walvisjacht. 
 
bron:WSPA