Hilversum - NOS Teletekst is nog altijd zeer populair. Elke dag kijken
ruim 2,1 miljoen mensen van 13 jaar en ouder naar NOS Teletekst via de
televisie. De internetsite van Teletekst trekt dagelijks gemiddeld
152.000 bezoekers. De gebruikers geven NOS Teletekst een hoog
rapportcijfer: 7,5. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een
uitgebreid KLO-onderzoek, verricht ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van NOS Teletekst.  

 
De 2,1 miljoen kijkers per dag vertegenwoordigen een marktaandeel van
47,8 procent. Dit betekent dat bijna de helft van alle mensen die
teletekst kijken, kiezen voor NOS Teletekst. NOS Teletekst verslaat
hiermee ruimschoots de andere aanbieders van teletekst. Uit het
onderzoek blijkt verder dat NOS Teletekst voor 82 procent van alle
Nederlanders vanaf 13 jaar een belangrijke nieuwsbron is. NOS Teletekst
neemt samen met het RTL Nieuws de vierde plaats in op de rangorde van
nieuwsbronnen, na het NOS Journaal, de krant en de radio. Behalve het
bereik en de waardering in algemene zin is ook onderzocht wat de meest
populaire rubrieken zijn. De nieuwsrubriek neemt daarbij de koppositie
in. Eenderde van de NOS Teletekstgebruikers bezoekt deze rubriek
dagelijks. De rubriek 'weer en verkeer' staat op nummer 2, vlak voor de
sportrubriek.   
 
Speciaal voor dit onderzoek is ook gemeten hoeveel bezoekers de
internetsite van NOS Teletekst trekt. Hieruit blijkt dat elke dag
gemiddeld 152.000 mensen Teletekst via internet raadplegen. Deze
zogenoemde unieke bezoekers vragen samen per dag bijna 2 miljoen keer
een pagina op (pageviews). Dit maakt Teletekst online een van de
bestbezochte internetsites van de Publieke Omroep.   
 
Het KLO-onderzoek is verricht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van NOS Teletekst. De kijkcijfers zijn afkomstig uit het reguliere
KijkOnderzoek van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Voor de
bezoekcijfers van NOS Teletekst online is in de week van 14 tot en met
20 december 2004 een meting gedaan met het programma Sitestat. Verder
heeft bureau De Vos & Jansen voor het vaststellen van de waardering
twee online enquàªtes uitgevoerd onder een representatieve groep van
ruim duizend Nederlanders.   

Bron: NOS