‘Wij en ook andere partijen in de
vastgoedketen maken ons zorgen om de frauduleuze praktijken in het
vastgoed. Het is tijd voor actie. Tijd om met elkaar te praten op
welke wijze we verdergaande maatregelen kunnen nemen om deze
malafide praktijken in het onroerend goed een halt toe te
roepen’, aldus Renée Albers van Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie, KNB.

Op initiatief van de KNB heeft op 30 mei
jl. een breed overleg plaatsgevonden met diverse ketenpartners in
Hotel Corona in Den Haag. Het overleg wordt gezien als een eerste
stap in de goede richting.

Een belangrijke aanleiding voor het
overleg vormde het in maart van dit jaar verschenen rapport
‘Malafide praktijken in de vastgoedsector’, een
verkennend rapport van het WODC in opdracht van het Ministerie van
Justitie. Hierin wordt omschreven in welk duizelingwekkend tempo
onroerendgoedtransacties elkaar opvolgen en hoe de waarde van
onroerend goed soms op een dag op buitengewoon onwaarschijnlijke
manier stijgt. Notarissen dienen volgens het rapport alert te zijn
op mogelijk dubieuze transacties. De notariële praktijk wordt
vooral geconfronteerd met foute ABC transacties, hypotheekfraude en
belastingfraude.

‘De KNB is bezig om te onderzoeken
of strakkere regels met betrekking tot het uitbetalen van gelden
bij aandelen- en vastgoedtransacties een oplossing kunnen bieden.
Een ander voorstel is dat de notaris bij elke vastgoedtransactie de
WOZ-waarde onderzoekt. Natuurlijk zou het verplicht inschakelen van
de notaris voor de koopakte een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn
bij het terugdringen van malafide transacties. Maar daarover heeft
de politiek het laatste woord dit najaar’, aldus de reactie
van KNB-voorzitter Salomons.

Aanwezig bij het overleg waren:
vertegenwoordigers van de makelaars- en taxateursverenigingen, van
de gemeenten Den Haag en Rotterdam, van het Ministerie van Justitie
en van het Functioneel Parket (belast met georganiseerde
criminaliteit), van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, van de
Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en de notariële
ringvoorzitters van Den Haag en Rotterdam. In verband met dit
onderwerp heeft minister Hirsch Ballin al gewezen op de noodzaak
van samengaan van preventieve, repressieve, bestuurlijke en
strafrechtelijke maatregelen, zowel lokaal, regionaal als
internationaal.

bron:KNB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular