Van Geel geeft in zijn randvoorwaarden voor kernenergie misleidende informatie over veiligheid van kerncentrales en uraniumvoorraden. Het type kerncentrale dat Van Geel wil, is niet bestand tegen neerstortende passagiersvliegtuigen. Tevens is er, in tegenstelling tot wat VROM beweert, mogelijk onvoldoende uraniumbrandstof beschikbaar. Daarnaast bevoordeelt VROM kernenergie door financiële garanties aan een nieuwe centrale te geven. Greenpeace vindt dat een nieuwe kerncentrale in Nederland geen bestaansrecht heeft, want inzet op duurzame energiebronnen maakt kernenergie overbodig.

Van Geel wil een generatie 3 kerncentrale, zoals de EPR [1] in Finland, omdat die bestand zou zijn tegen vliegtuigcrashes. Een in mei 2006 uitgelekt intern document van het Franse energiebedrijf EDF [2], over de risico's van de EPR in geval van een terroristische aanslag met een groot vliegtuig, laat zien dat dit een fabel is. De EPR is, net als veel bestaande kerncentrales, niet bestand tegen een neerstortend passagiersvliegtuig.

Volgens VROM is er voldoende uranium op de wereld voor een forse uitbreiding van kernenergie. Het uraniumrapport 'Sufficiency of Worldwide Uranium Supply' [3] laat echter zien dat voor een nieuwe kerncentrale mogelijk niet eens voldoende uraniumbrandstof is. Bij het huidige aantal kerncentrales in de wereld is er voldoende uranium voor de komende 70 jaar. Wanneer het gebruik van kernenergie groeit raakt de uraniumvoorraad al eerder uitgeput, tussen 2040 en 2050. Bovendien negeert Van Geel de milieuschade door uraniumwinning.

Van een nieuwe kerncentrale zal de overheid een deel van de grote financiële risico's dragen. VROM laat in haar notitie de mogelijkheid voor overheidssubsidies open. Ook staat de overheid bij een ongeluk of aanslag financieel garant voor de schade. Een kerncentrale wordt verzekerd voor een risico van 700 miljoen euro, terwijl de schade van het kernongeluk in Tsjernobyl opliep tot honderden miljarden euro's.

Uit de VROM notitie blijkt dat Van Geel het kernafvalprobleem op de lange baan schuift. Een kerncentrale moet gebruikte splijtstof tot 2025 tijdelijk opslaan in de hoop dat er dan een oplossing is. Voor opslag van kernafval op de lange termijn durft Van Geel al helemaal geen locatie aan te wijzen.

Van Geel stelt dat kernenergie noodzakelijk is in de overgang naar een schone energie toekomst. 'Het kabinet stuurt actief aan op meer kernenergie, en zet haar afbraakbeleid van schone energie kracht bij,' aldus Rianne Teule van Greenpeace. Het energiescenario [4] van Greenpeace, gemaakt door een gerenommeerd Duits instituut, laat zien dat kernenergie niet nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.  Rianne Teule: 'Tegen de tijd dat er een nieuwe kerncentrale staat, kunnen acht Borssele-kerncentrales worden voorkomen. Simpelweg door slimmer om te gaan met energie en door schone energiebronnen te gebruiken.'

bron:Greenpeace