Onjuiste cijfers in SCP-rapport Landelijk verenigd 

 
In het rapport Landelijk verenigd van het Sociaal Cultureel Planbureau
zijn voor Novib verkeerde cijfers gehanteerd. De indruk die daaruit
naar voren komt als zou Novib de afgelopen jaren donateurs zijn kwijt
geraakt is dan ook onjuist. De werkelijkheid is dat Novib meer en meer
donateurs trekt en daar zijn we, in een tijd dat op de markt steeds
feller wordt geconcurreerd, best trots op en blij mee.  
De juiste cijfers, overgenomen uit onze gecontroleerde en goedgekeurde
jaarrekeningen, zijn: in het jaar 2000 had Novib 273.702 relaties en in
2003 waren dat er 346.318. Dit zijn de totalen, samengesteld uit
structurele, incidentele en uitgeverij relaties.  
 
 
Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een
samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke
ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige
wereld zonder armoede.  

Bron: NOVIB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular