Ontwikkelingsorganisatie Novib erkent dat er bij de besteding van gelden voor de hulpactie voor Kosovo op enkele punten fouten zijn gemaakt. Maar van de suggestie dat Novib geld, in eigen zak, zou hebben gestoken, zoals NRC Handelsblad schrijft, neemt zij nadrukkelijk afstand.

 

Door onjuiste administratie is een bedrag van 227.230 euro, bestemd voor hulp aan Kosovo, ten onrechte overgeboekt naar de post Projecten Algemeen en gebruikt voor projecten buiten Kosovo. Die fout, die Novib ernstig betreurt, is inmiddels gecorrigeerd. Het geld is vrijgemaakt voor Kosovo en zal gebruikt worden voor het achterstallig onderhoud van een deel van de ruim 40 scholen die Novib daar heeft laten bouwen.. De suggestie dat Novib het onjuist geboekte geld voor zichzelf zou hebben gebruikt, is volstrekt bezijden de waarheid. Overigens wordt de hoofdvraag die NRC Handelsblad zichzelf stelt, namelijk hoe de 52 miljoen euro van de SHO-actie voor Kosovo is besteed, niet beantwoord. Het uitvoerige artikel gaat slechts in op veronderstelde fouten en missers. Dat bijvoorbeeld Novib in de volstrekt chaotische situatie in de regio van 1999 erin slaagde om nog voor de winter vijfduizend door de oorlog getekende kinderen weer in de schoolbanken te krijgen en dat dit aantal in 2000 uitgroeide naar 13.500 komt nergens aan de orde. In totaal had Novib ruim 14 miljoen euro, waarvan 6,44 miljoen uit de SHO-actie, te besteden in Kosovo. Daarvan is zoals gezegd met 227.230 euro een boekhoudkundige fout gemaakt.

bron:NOVIB