Novum wint hoger beroep tegen ANPPersbureau Novum heeft het hoger beroep tegen het ANP gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank van vorig jaar november in zijn geheel vernietigd. Alle verboden uit het vonnis van de voorzieningenrechter zijn daarmee van tafel geveegd.

Uit het arrest blijkt dat het hof de door het ANP aan Novum gemaakte verwijten 'niet op voorshands gegrond' acht. Het hof wijst daarom de vorderingen van het ANP af. Het gaat dan om het verwijt dat Novum berichtgeving van het ANP gebruikt zou hebben voor de eigen nieuwsdienst. Ook de overige door het ANP gemaakte verwijten 'kunnen niet tot toewijzing van de vorderingen van het ANP leiden'. Het hof gaat blijkens de uitspraak mee in de stelling van mr. Renate H. Stam, advocaat te Amsterdam, dat wie stelt ook dient te bewijzen.

Het ANP heeft in deze zaak zowel binnen als buiten de rechtszaal veel gesteld, maar niets bewezen. 'Van de door het ANP aangevoerde zogenaamde 'keiharde' bewijzen tegen Novum heeft het hof onomwonden gesteld dat daar door de gemotiveerde betwisting van Novum niet veel van over blijft', aldus mr. Renate H. Stam. Het ANP heeft Novum ten onrechte afgeschilderd als onbetrouwbaar en te kwader trouw. Het hof is zelfs van mening dat hoofdredactie en directie afdoende preventiemaatregelen hebben genomen en niet op de hoogte waren van de situatie. Dit onderstreept dat de persberichten van het ANP onjuist waren en dat het ANP Novum daarmee ten onrechte bewust in een kwaad daglicht heeft gesteld.

Algemeen directeur Bram Bloemberg van Novum is tevreden met de uitspraak van het hof. 'Ik waardeer het dat de rechter de zaak heeft teruggebracht tot de kern en de feiten en gemotiveerde betwistingen van Novum op zijn merites heeft beoordeeld. Ik neem aan dat ook het ANP na deze uitspraak inziet dat het geen zin heeft op deze manier de concurrentie te willen uitschakelen. Ik zou ervoor willen pleiten om weer aan het werk te gaan en als gezonde concurrenten te opereren.'

De gevolgen van het arrest van het hof voor de bodemprocedure die het ANP tegen Novum heeft aangespannen, worden op dit moment geïnventariseerd. In de bodemprocedure is door Novum tot op heden hetzelfde, naar nu blijkt succesvolle, verweer gevoerd als in het hoger beroep. Novum onderzoekt tevens de mogelijkheden tot schadevergoeding. Novum heeft de afgelopen maanden enkele tonnen euro's uitgegeven om zich te verweren tegen de aantijgingen van het ANP. Daarnaast kan het vernietigen van een rectificatie die een maand op onze website heeft gestaan slechts geschieden in financiële zin of door een rectificatie door het ANP.

bron:Novum (met toestemming)

Over hetzelfde vonnis is ook een bericht gepubliceerd onleend aan het ANP onder de titel:
  Hof vindt zaak ANP-Novum niet geschikt voor kort geding (red)Comments are closed.
%d bloggers liken dit: