Bij de controle van de programmavoorschriften van de publieke omroep over 2005 is gebleken dat de publieke omroep niet op alle onderdelen voldoet aan de voorschriften. Het percentage kunstprogramma's is te laag en de NPS heeft zowel op radio als televisie
percentueel te weinig programma's voor minderheden uitgezonden. Dit heeft geleid tot een boete van 27.000 euro voor de NPS.

Minderheden
De NPS besteedde in 2005 16% van zijn televisiezendtijd aan programma's met betrekking tot minderheden, terwijl 20% wordt voorgeschreven. Op radio werd 21% in plaats van de verplichte 25% gehaald. Door een uitbreiding van de totale NPS-zendtijd is het aandeel minderhedenprogrammering onder de wettelijke norm uitgekomen. Op televisie is dit veroorzaakt door invoering van de nachtcarrousel.

Kunst
De televisiezendtijd van de omroepverenigingen bestond in 2005 voor 11,8% uit kunstprogramma's, ruim een half procent minder dan het voorgeschreven percentage. Ook dit is een gevolg van het toegenomen totale aantal uren zendtijd (door nachtelijke herhalingen). Het absolute aantal uren dat is besteed aan kunst, steeg in 2005. Het Commissariaat voor de Media volstaat daarom in dit geval met een waarschuwing.

Voor het overige heeft de publieke omroep voldaan aan de voorschriften die gelden voor de uit te zenden hoeveelheid informatie, educatie, cultuur en amusement. Ook werden de verplichte percentages Europees, onafhankelijk, recent en oorspronkelijk Nederlandstalig product gehaald. De Ster bleef met 5,5% binnen het maximaal toegestane percentage van 6,5% van de totale televisiezendtijd voor landelijke omroep.

Betrouwbaarheid MJB-indeling
Het Commissariaat heeft dit jaar ook gekeken naar de betrouwbaarheid van de rapportage van de publieke omroep over de programma's. Over het geheel genomen blijkt die matig te zijn.  Ten aanzien van het programmavoorschrift is de betrouwbaarheid wel voldoende, omdat daarvoor de hoofdcategorieën bepalend zijn. Verschillen in indeling zitten vooral in de subcategorieën. De publieke omroep heeft toegezegd op korte termijn maatregelen te nemen om de betrouwbaarheid van de programma-indeling op alle niveaus te verbeteren.

bron:CvdM