De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht oordeelt dat NS niet volgens de geldende aanbestedingsregels heeft gehandeld. NS moet een nieuwe offerteronde starten.

NS wil een groot aantal nieuwe treinstellen kopen. Alstom en Bombardier hebben in juni 2004 beiden een offerte uitgebracht. NS vindt de offerte van Bombardier beter en heeft daarom besloten met Bombardier de eindonderhandelingen te voeren. Alstom vindt dat NS ten onrechte voor Bombardier heeft gekozen. Alstom vordert in kort geding NS te verbieden de opdracht aan Bombardier te gunnen. De voorzieningenrechter oordeelt dat NS niet volgens de geldende regels van het aanbestedingsrecht heeft gehandeld. NS mag voorlopig niet tot gunning van de opdracht overgaan en moet Alstom en Bombardier uitnodigen om een nieuwe offerte uit te brengen. NS moet daarbij duidelijke informatie geven over de criteria die zij bij de beoordeling van de nieuwe offertes zal hanteren.

bron:Rechtbank Utrecht