NS heeft de afgelopen acht jaar 1000
kiloton CO2-uitstoot vermeden door energieefficiënter te
werken. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 100.000
Nederlandse huishoudens. Daarmee is NS een van de meest succesvolle
Nederlandse bedrijven op het gebied van CO2-emissiereductie waarmee
het ministerie van Economische Zaken een Meerjarenafspraak heeft
gemaakt op het gebied van energie-efficiency. Dat blijkt uit
berekeningen van SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en
innovatie van het ministerie van Economische Zaken, dat de
Meerjarenafspraken tussen overheid en bedrijfsleven op
energiegebied begeleidt.

De sector verkeer en vervoer in Nederland
draagt voor ongeveer een vijfde deel bij aan de uitstoot van CO2.
Het is bovendien een van de sectoren met de snelst groeiende
emissies. Daarmee draagt de sector in aanzienlijke mate bij aan de
problematiek van klimaatsverandering.

In 1999 heeft NS een Meerjarenafspraak
(MJA) gemaakt met het ministerie van Economische Zaken over het
verbeteren van de energie-efficiency. Afgesproken werd dat NS in
2010 11% energieefficiënter zou werken. Anno 2006 is NS deze
doelstelling al voorbij gestreefd. Door deze verbeterde
energie-efficiency is de afgelopen acht jaar een uitstoot van 1000
kiloton CO2-emissies vermeden. Daarmee is NS een van de meest
succesvolle MJA-bedrijven op het gebied van CO2-emissiereductie in
Nederland. Dat blijkt uit berekeningen van SenterNovem, dat de
Meerjarenafspraken tussen overheid en bedrijfsleven op
energiegebied begeleidt.

De komende jaren wil NS haar inspanningen
op het gebied van het tegengaan van klimaatsverandering verder
intensiveren. In de eerste plaats door de implementatie van nieuwe,
innovatieve technieken in het materieel en het trainen van
machinisten in energiezuinig rijden. Daarnaast onderzoekt NS de
mogelijkheden om het huidige aandeel van 5% groene stroom –
waarmee NS tot de tien grootste afnemers van groene stroom behoort
– uit te breiden. En verder wil NS de dienstverlening aan de
zakelijke markt uitbreiden, om het aandeel van de trein in dat
segment te verhogen. Ook dat levert winst op voor het klimaat: de
CO2-emissie per reizigerskilometer van de trein is minder dan de
helft dan die van de auto.

bron:NS