Essent en Nuon maken bekend dat zij een
principeovereenkomst hebben gesloten met het voornemen te fuseren
tot één sterke, Nederlandse energieonderneming. De
nieuwe onderneming neemt een strategische positie in op de
veranderende Noordwest-Europese energiemarkt en levert een bijdrage
aan het voor lange termijn veilig stellen van de Nederlandse
energievoorziening en de verduurzaming daarvan. Na afronding van de
transactie krijgt de nieuwe combinatie vooralsnog de naam
EssentNuon N.V.

Voor de fusie is instemming vereist van de
aandeelhouders, advies van de Centrale Ondernemingsraden van Essent
en Nuon en toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa). Tevens gelden de SER-fusiegedragsregels.

Michiel Boersma, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Essent:

'De fusie tussen Essent en Nuon is
logisch. Beide ondernemingen vullen elkaar op veel terreinen aan.
Er ontstaat een Nederlandse combinatie van betekenis op een
energiemarkt die sterk aan het veranderen is. En dat is in het
belang van onze klanten, onze medewerkers en onze
aandeelhouders.'

Ludo van Halderen, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Nuon:

'Het is goed dat we deze stap zetten. De
energiemarkt is een internationale markt waarop je schaalgrootte en
kracht nodig hebt om de maatschappelijke belangen te kunnen dienen.
Door te groeien in Europa kunnen wij een leidende rol spelen in de
verduurzaming van de energievoorziening, maar ook zorgen voor
betrouwbaarheid en betaalbaarheid.'

Gerekend naar aandeelhouderswaarde (circa
EUR 24 miljard) behoort de nieuwe onderneming tot de top tien van
grootste energiebedrijven in Europa. Daarmee ontstaat een solide
basis om op een geschikt moment samenwerking te zoeken met andere
energieondernemingen

bron:Essent