De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat de
verplichting voor Nuon om periodiek een aantal veilingen te houden van
900 MW productiecapaciteit elektriciteit vanaf 1 januari 2006 komt te
vervallen. Voorwaarde is dat Nuon de volledige beschikking over de 800
MW capaciteit van de Intergen Centrale in 2005 definitief overdraagt
aan Eneco. De totale hoeveelheid beschikbare productiecapaciteit in
Nederland bedraagt circa 20.000 MW. 

 
De NMa verplichtte Nuon in 2003 om periodiek een veiling van 900 MW
capaciteit te organiseren, als voorwaarde bij de vergunning voor de
overname van Reliant Energy Europe B.V. door Nuon. Zonder deze
voorwaarde zouden de elektriciteitsprijzen in Nederland volgens de
analyse van de NMa door de overname aanzienlijk kunnen stijgen. Vanwege
de voorgenomen overdracht van 800 MW capaciteit aan Eneco stemde de NMa
in 2004 in met een beperking van de veiling voor levering van
capaciteit in 2005 tot 200 MW.   
 
Na uitgebreid onderzoek concludeert de NMa nu dat de verplichting om te
veilen vanaf 2006 geheel kan vervallen. De analyse van de NMa heeft
aangetoond dat de overdracht aan Eneco een adequate oplossing biedt
voor de mededingingsbezwaren die door de overname van Reliant zouden
ontstaan. De NMa weegt hierbij ook de andere ontwikkelingen in de markt
mee, zoals de uitbreiding van productiecapaciteit bij kleine spelers en
verruiming van de importcapaciteit. Een veiling van capaciteit is,
naast de voorgenomen overdracht, dan ook niet meer nodig om de
gesignaleerde mededingingsbezwaren weg te nemen. De versterking van de
relatief beperkte positie van Eneco op het gebied van de productie van
elektriciteit leidt niet  tot nieuwe mededingingsbezwaren.  
 
Nuon is onder meer actief op het gebied van transport, handel en
levering van energie (elektriciteit, gas en warmte) en op het gebied
van de productie van elektriciteit.  

Bron: NMa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular